Töökuulutus

KOHILA LASTEAED MÄNNI  kuulutab välja konkursi  õppealajuhataja vaba ametikoha täitmiseks alates 1.septembrist 2019.

Nõudmised kandidaadile:

-          vastavus lasteasutuse õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuetele

-          hea suhtlemisoskus ja meeskonnatööoskus, analüüsi- ja planeerimisvõime

-          juhtimiskogemus

-          korrektne suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus

-          loominguline ja avatud mõtteviis

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

-          kirjalik avaldus

-          CV

-          kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

-          motivatsioonikiri

-          konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 28. juuniks 2019 aadressile: Kohila Lasteaed Männi, Tööstuse 3, 79804, Kohila või e-posti aadressile direktor.manni@kohila.edu.ee

Lisainformatsioon: direktor Ragne Pesur, tel. 55560048