SUVI 2019

HEAD MÄNNI LASTEAIA LAPSEVANEMAD,

 

Seoses lasteaia renoveerimisega suvel 2019  on oluline, et LASTEAED TEAKS, millised on teie vajadused ja soovid juuni, juuli ja augusti kuus ning me  SAAKSIME LEIDA lapse jaoks parima lahenduse. SELLEPÄRAST

  • PALUME MÄRKIDA RÜHMADESSE LAPSE NIME TAHA, MILLAL TEIE LAPS ON JUUNI-AUGUST LASTEAIAS VÕI PUHKAB
  • LASTE REGISTREERIMINE LASTEAEDA JUUNI JA AUGUSTIKUUKS TOIMUB DIREKTORI JUURES - PALUN SAATA INFO OTSE direktor.manni@kohila.edu.ee, tel 55 5600 48 või suuliselt iga päev lasteaeda. 50 last saavad Männi lasteaeda, ülejäänutele otsime ajutise koha Sipsiku, Põnnipere või Linnupesa lasteaias(vastavalt lapsevanema soovile) 
  • eraldi tuleb täita avaldus (avalduse blanketid kättesaadavad rühma õpetaja käest) Männi lasteaia kollektiivpuhkuse ajaks (25.juuni-31.juuli) Sipsiku lasteaeda või Triinu Taavi Päevahoidu. Ka need avaldused tuleb tuua direktori kätte.

 

PALUN ET INFO JÕUAKS LASTEAEDA VÕIMALIKULT KIIRESTI JA HILJEMALT 10.MAIKS 2019.

 

Lugupidamisega

Ragne Pesur