Lasteaia kohatasu alates 1.01.2022

Lasteaia kohatasud alates 1. jaanuarist 2022 Kohila valla lasteaedades

 

Vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusele „Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord" on lasteaia kohatasu seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammääraga. Alates 1. jaanuarist 2022 tõuseb palga alammäär 654 euroni. Tulenevalt sellest on Kohila valla lasteaedades lasteaia kohatasu ja kohatasu soodustused alates 1. jaanuarist 2022 järgmised:

 • lapsevanema poolt kaetav kohatasu on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääraga ning moodustab sellest 10%, ehk kohamaks aastal 2022 on 65,40 eurot;
 • juhul, kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, on teise lapse eest kohatasu ühes kuus 8% palga alammäärast ehk 2022. aastal 52,32 eurot;
 • kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last, siis sama pere esimesele ja teisele lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast, ehk 2022. aastal  52,32 eurot ning kolmanda ja enama lapse eest vanem koolieelse lasteasutuse kohatasu ei maksa.
 • puudega lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

Mõned näited, et selgitada kohatasu soodustusi:

 • Kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, siis esimese lapse eest on kohatasu 65,40 eurot ning teise lapse eest on kohatasu 52,36 eurot;
 • Kui peres on kolm last, kellest kaks käivad lasteaias ja esimene laps on juba koolis. Sellisel juhul on keskmise lapse eest on kohatasu 8% (hetkel 52,36 eurot) ja noorim on kohatasust vabastatud.
 • Kui peres on kolm last, kellest kaks on juba kooli jõudnud ning kolmas laps käib lasteaias, siis vanem lasteaias käiva lapse eest kohatasu ei maksa.
 • Kui peres on kolm last, kellest üks õpib koolis, teine käib lasteaias ja kolmas on veel kodus,  siis lapse eest, kes käib lasteaias, on kohatasu 8% töötasu alammäärast, ehk 2022. aastal 52,36 eurot.
 • Kui peres on neli last, kellest kaks käivad koolis ja kaks lasteaias, siis lasteaias käivate laste eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

Soodustust on lapsevanemal õigus taotleda juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohila vallas.

Meeri Ehandi

haridusnõunik

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Teade

Seoses sotsiaalmeedias levinud infoga peame vajalikuks kommenteerida Männi lasteaias toimuvat ning põhimõtteid, mille järgi tegutseme.

Meie lasteaia turvalisuse kokkulepped on kirjas lasteaia kodukorras. Kevadel viisime õuealal läbi riskianalüüsi ja koostasime personaliga Õueala reeglid. Need reeglid on välja pandud õuealal kolmes kohas.  

Tegelikult ei kaitse  paber ühtegi last ning oluline on täiskasvanute järelevalve ning kokkulepetest kinni pidamine. Männi lasteaias on töö rühmas korraldatud viisil, et  ajavahemikus 8.30-17.00ni on rühmas koos lastega alati 2 töötajat, seejuures hommikupoolsel intensiivsel tegevuste ajal on kohal 3 töötajat. Õues on alati koos lastega kaks rühmatöötajat igast rühmast. 

Vaatamata sellele, et riskid on viidud miinimumini, ei saa kahjuks õnnetusi lõplikult välistada. Meie õpetajad on läbinud esmaabikoolituse ja õnnetuse korral on meil kindel reeglistik, kuidas õpetaja peab käituma, abi osutama, kellega ühendust võtma ja kuidas teavitama. Kõikide juhtumite käsitlemine on dokumenteeritud, kaasates osapooli. 

Sotsiaalmeedias avaldatud postituste osas saame vaid öelda, et lasteaial ei ole õigust ühegi pere kohta jagada infot kolmandatele osapooltele, seetõttu ei või me juhtumi üksikasju kajastada ega kommenteerida. Me teavitame konkreetset lapsevanemat, et selline kommentaar tema lapse ja pere kohta on avaldatud ning soovi korral saab lapsevanem ise infot jagada. 

Iga väiksemgi probleemolukord või juhtum jõuab juhtkonnani, kus asja lahendatakse kõikide osapoolte kaasabil. Vajadusel oleme alati valmis jagama täiendavat infot lasteaia töökorralduse kohta. Meie jaoks on oluline iga laps ja täiskasvanu.

 

Ragne Pesur 

Männi lasteaia direktor

Elari  Lend

Männi lasteaia hoolekogu esimees

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

VALVERÜHM

KELL  18.00 -19.00  ON LASTEAIAS AVATUD 1 RÜHM  -  VALVERÜHM.

VALVERÜHMA TELEFON ON 53 22 6028

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Hoolime lastest ja iseendast!

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Tere tulemast Männi lasteaeda!

Ootame uusi lapsi  Oravate ja Siilipere rühma 

tutvumispäevale koos vanematega

10.augustil kell 9.00-12.00

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Lasteaia töökorraldus alates 26.07

Arvestades töötajate puhkusgraafikuga ning naasmisega suvepuhkuselt, avame rühmad järgnevalt:

 

Mesimummid: avatud alates 26.07

Kõik lapsed kelle rühm veel lahti ei ole, on Mesimummi rühmas.

 

Jänkud ja Mõmmid: avatud alates 29.07

 

Muumid: avatud alates 3.08

 

Lepatriinud ja Liblikad: avatud alates 4.08

 

Oravad ja Siilipere: avatud alates 10.08

 

NB! Lapse lasteaeda tulekust palun teatada vähemalt 1 päev ette rühmaõpetajale!

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

SUVI 2021

KOHILA MÄNNI LASTEAED ON SULETUD   14.06.-25.07.

Personalil on kollektiivpuhkus.       

26.juulist alates on avatud Mesimummi rühm.

NB! Lapse lasteaeda tulekust palun teatada vähemalt 1 päev ette  rühmaõpetajale või direktorile! Vastavalt sellele avame järk-järgult rühmad.

2-3a lapsi Siilipere ja Oravate rühma ootame alates 10. augustist.

 

Vajadusel info tel 55 560048  Ragne Pesur

PÄIKSELIST  SUVE!

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Teade uutele lastevanematele

Tere,
ootame põnevusega kohtumist ning teeme kõik meist oleneva, et Teie laps võiks tunda end meie lasteaias turvaliselt ja koduselt:)

2.juunil kl 17.00 ootame lapsevanemaid koosolekule, kus tutvume Männi lasteaia kodukorraga, tutvustame lasteaeda ja saame tuttavaks õpetajatega. Räägime lasteaiaga kohanemisest.

Koosolek toimub lasteaia hoovis.

Lastega koos toimub tutvumispäev 10. augustil.


Heade soovidega
Männi Lasteaia pere

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Info seoses COVID-19 haiguse leviku piirangute aja pikenemisega

Info seoses COVID-19 haiguse leviku piirangute aja pikenemisega

Kohila vallavalitsuse soovitus lähtuvalt vabariigi valitsuse poolsest sõnumist piirangute jätkumise kohta kuni 30. aprillini on, et vanemad võimalusel hoiaks veel lapsi ühe nädala kodus. Haigestunute arv on Kohila vallas langustrendis – see on kõigi ühise pingutuse tulemus!

Kui vanemad, kes on hoidnud lapsi kodus 15. märtsist kuni 25. aprillini peavad vajalikuks tuua lapse esmaspäeval 26. aprillil lasteaeda, siis kohatasu maikuu eest siiski ei rakendata.

Lapsevanemad, kes jätsid lapsed koju alates 5. aprillist ning ei too last lasteaeda kuni 30. aprillini, on vabastatud maikuu kohatasust.

Väga oluline on pidada kinni lasteaedades viiruse leviku tõkestamiseks seatud reeglitest. Kindlasti ei tohi last tuua lasteaeda juhul, kui peres on haigestunu COVID-19 haigusesse. Samuti ei tohi last lasteaeda tuua juhul, kui peres on nakatumise kahtlus ning keegi pereliikmetest on minemas testima või ootab testi tulemust – enne pereliikme negatiivset testitulemust ei tohi last lasteaeda tuua. Kahtluse korral pigem jätta laps koju. Haigussümptomid võivad olla haigestumise alguses märkamatud, eriti noorte ja laste korral. Iga haigestunu sattumine lasteaia kollektiivi toob kaasa suure hulga lähikontaktseid ja takistab lasteaedade tööd.

 

Hoiame ennast ja kaaslasi ning püsigem terved!

Meeri Ehandi

haridusnõunik

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

INFORMATSIOON LASTEVANEMATELE LASTEAIA TEGEVUSE KOHTA

Alates esmaspäevast, 26.aprillist

- on Männi lasteaia kõik välisuksed varustatud fonolukkudega. Kõikide uste juurest on võimalik helistada oma lapse rühma, tutvustada ennast ja paluda ukse avamist. (Juhend lukkude kõrval seinal)

-on kõik lapsed oma rühmades

LASTEAEDA TULEKUST PALUME LASTEVANEMATEL INFORMEERIDA LASTEAEDA VÄHEMALT 2 PÄEVA VAREM RÜHMAÕPETAJALE ELIISI KAUDU.

Kehtivate piirangutega palume end kursis hoida Kohila Valla kodulehe kaudu. Jatkuvalt arvestame võimalike kontaktide vähesusega ning järgime kehtivaid reegleid, et viiruse langustrend püsiks languses.

 

Tuletame meelde, et

Männi lasteaed on suvepuhkuseks suletud 14.06-23.07.

Männi lasteaias on valverühmad taas avatud alates 26.07.2021

 

14.06 - 9.07. 2021 saab kasutada Sipsiku lasteaeda.

Sipsiku lasteaeda saab ette registreerida kuni 31.maini:

Direktor Kristina Mägi, kristina.magi@kohila.edu.ee, 555 600 93 

 

täiendav info ja küsimused tel 55 560048  Ragne

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

APRILLIKUU INFO

Head Männi lasteaia lapsevanemad,

 

aprilli kuu jatkub meil töökorralduse mõttes sama moodi kui märtsi teine pool.

Allpool info KOhila Vallavalitsuse poolt tulnud info kohatasu kohta.

 

Eestis on alates 11. märtsist kehtestatud piirangud seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19

levikuga. Kohila valla lasteaedades käivate laste vanematele nagu kõigile lasteaia laste

vanematele Eestis on antud edasi valitsuse tungiv soovitus vältimatu vajaduseta last

lasteaeda mitte tuua piirangute perioodil. Selle soovituse eesmärk on viia kontaktide arv

võimalikult väikeseks, et panna piir viiruse levikule.

Vallavalitsus võttis Kohila vallavolikogu volitusel vastu otsuse vabastada lapsevanemad

kohatasu maksmisest juhul kui laps ei osale lasteaia töös piirangute perioodil. Kohatasu

vabastus on jagatud kolmeks perioodiks seetõttu, et vabariigi valitsus on pikendanud

piiranguid kuni 25. aprillini. Lasteaia kohatasu vabastused on järgmised:

 vanemad, kelle laps ei osale lasteaia töös ajavahemikus 15. märtsist kuni 11. aprillini

2021. a on vabastatud aprillikuu kohatasust;

 vanemad, kelle laps ei osale lasteaia töös ajavahemikus 15. märtsist kuni 25. aprillini

2021.a. on vabastatud aprilli- ja maikuu kohatasust;

 vanemad, kelle laps ei osale lasteaia töös ajavahemikus 5. aprillist kuni 25. aprillini

2021.a. on vabastatud maikuu kohatasust 75% ulatuses.

 

Vanematel, kes soovivad lapse koju jätta alates 5. aprillist kuni 25. aprillini, on võimalus seda

teha ning sellisel juhul on nad vabastatud maikuu kohatasust 75% ulatuses. Juhul kui

piirangute perioodi veelgi pikendatakse, teeb vallavalitsus otsused vastava info saamisel.

 

Lasteaedade jaoks on oluline teada kui lapsevanem otsustab pärast esimese piirangu

perioodi lõppu, et tal ei ole enam võimalik last kodus hoida ja soovib lapse tuua lasteaeda

alates 12. aprillist. Seetõttu tuleb lasteaiale sellest soovist kindlasti hiljemalt 9. aprilliks teada

anda. Samuti on oluline teavitada lasteaeda, kui soovite last kodus hoida 5. aprillist 25.

aprillini.

 

Lasteaia kohatasust vabastuse eesmärk on soodustada vanemate valikut aidata kaasa

COVID-19 leviku tõkestamisele ning jätta laps koju. Vanemad, kellel on võimalus laps koju

jätta toetavad omakorda vanemaid, kes töö iseloomust sõltuvalt või perekondlikel

kaalutlustel väga vajavad lasteaiakohta – see on üksteise toetamine keerulisel ajal.

 

Erinevalt olukorrast eelmisel kevadel on praegu viirus levimas ka väikelaste seas – nad võivad

nakatuda ja ka kanda viirust edasi. Seetõttu on väga oluline ka väikelaste kontakte

vähendada.

 

Täiendavaid selgitusi kohatasust vabastamise otsuste kohta saab lasteaia juhatajalt ja haridusnõunikult.

 

EDASPIDISE TÖÖ PAREMAKS KORRALDAMISEKS PALUME LASTEVANEMATEL INFORMEERIDA LASTEAEDA LAPSE LASTEAEDA TULEKUST JA MITTE TULEKUST RÜHMAÕPETAJALE ELIISI KAUDU.

 

SOOVIN MEILE KÕIGILE RÕÕMSAT MEELT JA KANNATLIKKUST!

PEATSELT KOHTUME TAAS.)

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

26.märts

Seoses olukorra  muutustega,

ei toimu 26.märtsil personali koolituspäeva 

ning lasteaed on avatud.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

11.märts -11.aprill

Seoses riigis COVID-19 olukorraga seotud piirangutega perioodil 11. märts kuni 11. aprill 2021 ja suure vajadusega vähendada kontakte ning koroonaviiruse levikut palume lapsevanematel kaaluda võimalust mitte tuua last lasteaeda nimetatud ajavahemikus – otsuse teeb perekond lähtudes oma võimalustest ja vajadustest. Kuna piirangute kehtestamine võis tulla lapsevanematele ootamatult ning kohatasust vabastamise kohta ei olnud infot enne 11. märtsi ning võttes arvesse, et lapsevanemad vajavad aega võimaluste kaalumiseks ja pereringis läbi arutamiseks, siis rakendatakse kohatasust vabastust lapsevanematele, kes ei too last lasteaeda alates esmaspäevast, 15. märtsist kuni 11. aprillini 2021. Lapsevanematele, kes nimetatud perioodil ei too lapsi lasteaeda, ei esitata lasteaia kohatasu arvet aprillikuu eest.

 

PALUME LASTEAEDA KINDLASTI TEAVITADA LAPSE PUUDUMA JÄÄMISEST.

 

Lugupidamisega

Ragne Pesur

Kohila Vallavalitsus

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

11.märts - 11.aprill

 

11. märtsist hakkavad kehtima rangemad piirangud haridus- ja noortevaldkonnale

Lasteaedade ja -hoidude töö

Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

Eriti oluline on tagada lasteaia või -hoiu teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms).

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

TÄHTIS TEADE!

SEOSES  ELIIS KESKKONNA UUENDUSTEGA ON  1-2 NÄDALAT PROBLEEME SÕNUMITE JA TEADETE JÕUDMISEGA TEIE E-KIRJADE POSTKASTIDESSE.

SEEGA  PALUME  INFO KÄTTE SAAMISEKS LOGIDA ELIIS-KESKKONDA.

VABANDAME EBAMEELDIVUSTE PÄRAST!

NÜÜD PEAKSID KIRJAD JÕUDMA KA TEIE E-KIRJADE POSTKASTIDESSE.

KUI KELLEGIL PEAKS OLEMA SISSELOGIMISE VÕI KIRJADE KÄTTESAAMISEGA IKKA VEEL PROBLEEME,

PALUN HELISTADA TEL. 6001830

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Märtsikuu info lapsevanematele

Tere Männipere,

 

 • Seoses olukorraga riigis ning suure COVID-19 viiruse levikuga PALUME VÄGA, ET

MÄRTSIKUUS SISENEKSID LASTEAIA RUUMIDESSE AINULT LASTEAIA TÖÖTAJAD JA LAPSED.

Lapsevanemad võivad siseneda ainult äärmisel vajadusel või eelneval kokkuleppel ja maskidega.

 

 • 26.märtsil on Männi Lasteaed suletud.

Kohila Vallavalitsuse ja Sipsiku lasteaiaga koostöös on igal õppeaastal lasteaia personalile planeeritud 2 koolituspäeva (1 sügisel ja 1 kevadel).

Sel kevadel planeerime selle koostöös vallavalitsuse ja ehitajaga, et üheskoos minna vastu järgmisele ehitusetapile ning et saaksime rõõmustada uutest kaasaegsetest rühmaruumidest.

26. märtsil on Kohila MÄnni Lasteaed suletud. 

 

Kui lapsel on vaja sel päeval tulla lasteaeda, siis vajadusel saab kasutada Sipsiku lasteaia teenust. Selleks on vajalik ette registreerimine oma rühma õpetaja juures:

KUI SOOVID 26. MÄRTSIL KOHTA SIPSIKU LASTEAIAS, SIIS PALUN TEATA SELLEST OMA LAPSE RÜHMA ÕPETAJALE HILJEMALT 22.märtsiks

 

 

Soovin meile kõigile tugevat tervist ja rõõmsat meelt,

Ragne

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Ümerkorraldused seoses lasteaia renoveerimisega

Head lapsevanemad,

 

Sisehooviuks on suletud ehitustööde tõttu.

 

Seetõttu on ehitusperioodi ajaks lasteaeda sisenemine ja väljumine korraldatud nii:

 • Mesimummi, Muumi ja Jänku rühma liikumises ei muutu midagi
 • Orava, Liblika, Siilipere ja Lepatriinu rühma lapsed ja vanemad saavad lasteaeda tulla lasteaia peauksest (Tervisekeskuse vastas).

Lasteaia hoonele paigaldatakse videofonosüsteem, mille abil on külaliste ja hoone kasutajate ligipääs hoonele lihtne ning mugav, võimaldades avamist nii distantsilt kui ukselt. Esimene selline videofonolukk on paigaldatud lasteaia peaukse juurde. Lasteaeda sisenemeiseks on vaja kutsepaneeli kaudu "helistada" rühma. Õpetaja näeb rühmas olevalt ekraanilt, kes on ukse taga ja saab teiega vestelda ning avab ukse.

LEPATRIINU  JA ORAVA  RÜHMA PÄÄSEMISEKS TULEB VAJUTADA 1#

 

SIILIPERE  JA LIBLIKA  RÜHMA PÄÄSEMISEKS TULEB VAJUTADA 2#

 

 

KUIDAS LAPSEVANEM ANNAB LAPSE ÜLE RÜHMA TÖÖTAJALE?

 1. Lapsevanem helistab oma rühma õpetajale ja teatab lapse tulekust.
 2. Lapsevanem palub lasteaeda sissepääsemiseks luba fonoluku kaudu.
 3. Lapsevanem annab lapse üle õpetajale nii kuidas te olete omavahel õpetajaga kokku leppinud.

 

 

TÄNAME TEID MÕISTVA JA VASTUTULELIKU SUHTUMISE EEST!

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

MUUDATUSED SEOSES KOHATASU SOODUSTUSEGA KOHILA VALLA LASTEAEDADES ALATES JAANUARIST 2021. AASTAL

 • lapsevanema poolt kaetav kohatasu on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääraga ning moodustab sellest 10%, ehk kohamaks aastal 2020 on 58,40 eurot;
 • juhul, kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, on teise lapse eest kohatasu ühes kuus 8% palga alammäärast ehk 2020. aastal 46,72 eurot;
 • kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last, siis sama pere esimesele ja teisele lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast, ehk 2020. aastal  46,72 eurot;
 • ning kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last siis kolmanda ja enama lapse eest vanem koolieelse lasteasutuse kohatasu ei maksa.

Soodustust on lapsevanemal õigus taotleda juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohila vallas.

Mõned näited, et selgitada muudatust, mis hakkas kehtima 2020. aasta jaanuarist:

 • Kui peres on kolm last, kellest kaks käivad lasteaias ja esimene laps on juba koolis. Sellisel juhul on alates 1. jaanuarist keskmise lapse eest on kohatasu 8% (hetkel 46,72 eurot) ja noorim on kohatasust vabastatud.
 • Kui peres on kolm last, kellest kaks on juba kooli jõudnud ning kolmas laps käib lasteaias, siis vanem lasteaias käiva lapse eest kohatasu ei maksa.
 • Kui peres on kolm last, kellest üks õpib koolis, teine käib lasteaias ja kolmas on veel kodus,  siis lapse eest, kes käib lasteaias on kohatasu 8% töötasu alammäärast, ehk 2021. aastal 46,72 eurot.
 • Kui peres on neli last, kellest kaks käivad koolis ja kaks lasteaias, siis lasteaias käivate laste eest lapsevanem alates 1. jaanuarist kohatasu ei maksa.
 • puudega lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

Kohatasu soodustuse saamiseks esitab vanem vallavalitsusele taotluse Kohila valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. Hetkel toimub avalduse esitamise funktsiooni arendamine. Loodetavasti saame taotluste vastuvõtmisega alustada 25. jaanuarist – siis ilmub lapsevanematele, kellel on peres kolm või enam lapsetotust saavat last taotluse esitamise nupp ARNO vaatesse.

31. jaanuariks esitatud taotluste alusel arvestatakse kohatasu soodustus tagasiulatuvalt 1. jaanuarist. Edaspidi rakendatakse kuu lõpuks laekunud taotluste alusel soodustust alates järgmise kuu arvest kuni õppeaasta lõpuni. Kohatasu soodustus kehtib ühe õppeaasta, misjärel tuleb esitada uus taotlus. Soodustuse saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel lõpeb soodustuse kehtivus. Soodustuse saamise lõppemine võib olla seotud näiteks rahvastikuregistrijärgse elukoha muutusega, perehüvitise seaduse kohase lasterikaste perede lapsetoetuse saamise tingimuste muutumisega jms. Vastu võetud määruse leiate Kohila valla dokumendiregistrist.

Kuna ARNO keskkond on seotud kõigi valla haridusteenustega lapse haridusteel, siis julgustame kasutama ARNO keskkonda. Murede tekkimisel taotluste esitamisel ARNO keskkonnas võtke julgelt ühendust haridusnõunikuga ja kindlasti saame koos taotluse esitatud.  Endiselt jääb võimalus esitada taotlust paberkandjal või blanketil, kuid ka sellisel juhul peab haridusametnik selle sisestama ARNO keskkonda lapsevanema eest.

Soovime vallavalitsuse poolt rõõmsat ning põnevat haridusteed ning niipea kui saame valmis taotluste esitamise süsteemi, anname teada nii valla kodulehel kui sotsiaalmeedias.

Meeri Ehandi

haridusnõunik

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

HOIAME ÜKSTEIST

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Uue aasta alguses...

HEAD LAPSEVANEMAD, KOLLEEGID JA KÕIK VÄIKESED SÕBRAD MÄNNI LASTEAIAS,

 

Täna on algamas taas midagi uut... Hinges on põnevust, ärevust, küsimusi, ootust ja lootust.

Soovin teile meie peaministri mõtteid kasutades:

Ilusat teadmistepäeva ja huvitavat õppeaastat! Uued teadmised ja oskused, kogemused ja arusaamad, katsetused ja avastused täidavad peagi meie kõigi päevi. Soovin südamest igaks hetkeks uudishimu, nutikust ja hoolivust!

 

Männi lasteaias on eeloleva õppeaasta iseloomustavaks sloganiks "Peatu, vaata, veendu!" -

https://www.youtube.com/watch?v=K9_zLVzusFM&list=RDK9_zLVzusFM&index=1

 

Meie ees on väljakutsed

 • Pooled õpetajat abistavad töötajad osalevad terve õppeaasta kestval töökohapõhisel koolitusel ning saavad kevadel lapsehoija kutse.
 • Teine pool personalist osaleb septembrist- jaanuarini kestval koolitusel "Metoodilisi nõuandeid koolieelikute arengu toetamisel"
 • Oktoobris korraldame Raplamaa lasteaiaõpetajatele koolituse "Loovteraapiate meetodid ja tehnikad kontakti ja sotsiaalsete oskuste toetamiseks"
 • Eilsest algas kahekordse maja osa renoveerimine, mida viiakse läbi etappide kaupa. Praegu algas remont Mõmmi ja Siilipere rühmas, seejärel renoveeritakse Lepatriinu ja Liblikate rühm koos üldruumidega.
 • Kõigele sellele lisaks on meil kõigil "külas" see nähtamatu viirus, millega tuleb arvestada ning seoses sellega peame mitmeski osas oma tööd ümber korraldama ning valmis olema muutusteks.

 

Kõik eelnev annab meile suurepärase võimaluse üksteist toetada, hoolida, õpetada lastele iseendaga toimetulemist ning sotsiaalseid oskusi, mis on kõige muu õppimise alus. Nii nagu selles videos lapsed laulavad, et "mõtetest saavad teod", siis kõige suurem väljakutse eeloleval perioodil meile kõigile on kujundada oma mõttemaalima nii, et meie teod looksid lastele turvalise, rõõmsa ja hooliva mängumaa Männi Lasteaias.

 

 

HEAD UUT ALGUST SOOVIB LASTEAIA JUHATUS

koosseisus Mirjam Kilk, Epp Trakmann, Monika Valdre, Katri Pajumets ja Ragne Pesur

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 8