TÄHTIS TEADE!

SEOSES  ELIIS KESKKONNA UUENDUSTEGA ON  1-2 NÄDALAT PROBLEEME SÕNUMITE JA TEADETE JÕUDMISEGA TEIE E-KIRJADE POSTKASTIDESSE.

SEEGA  PALUME  INFO KÄTTE SAAMISEKS LOGIDA ELIIS-KESKKONDA.

VABANDAME EBAMEELDIVUSTE PÄRAST!

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Märtsikuu info lapsevanematele

Tere Männipere,

 

 • Seoses olukorraga riigis ning suure COVID-19 viiruse levikuga PALUME VÄGA, ET

MÄRTSIKUUS SISENEKSID LASTEAIA RUUMIDESSE AINULT LASTEAIA TÖÖTAJAD JA LAPSED.

Lapsevanemad võivad siseneda ainult äärmisel vajadusel või eelneval kokkuleppel ja maskidega.

 

 • 26.märtsil on Männi Lasteaed suletud.

Kohila Vallavalitsuse ja Sipsiku lasteaiaga koostöös on igal õppeaastal lasteaia personalile planeeritud 2 koolituspäeva (1 sügisel ja 1 kevadel).

Sel kevadel planeerime selle koostöös vallavalitsuse ja ehitajaga, et üheskoos minna vastu järgmisele ehitusetapile ning et saaksime rõõmustada uutest kaasaegsetest rühmaruumidest.

26. märtsil on Kohila MÄnni Lasteaed suletud. 

 

Kui lapsel on vaja sel päeval tulla lasteaeda, siis vajadusel saab kasutada Sipsiku lasteaia teenust. Selleks on vajalik ette registreerimine oma rühma õpetaja juures:

KUI SOOVID 26. MÄRTSIL KOHTA SIPSIKU LASTEAIAS, SIIS PALUN TEATA SELLEST OMA LAPSE RÜHMA ÕPETAJALE HILJEMALT 22.märtsiks

 

 

Soovin meile kõigile tugevat tervist ja rõõmsat meelt,

Ragne

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Ümerkorraldused seoses lasteaia renoveerimisega

Head lapsevanemad,

 

Sisehooviuks on suletud ehitustööde tõttu.

 

Seetõttu on ehitusperioodi ajaks lasteaeda sisenemine ja väljumine korraldatud nii:

 • Mesimummi, Muumi ja Jänku rühma liikumises ei muutu midagi
 • Orava, Liblika, Siilipere ja Lepatriinu rühma lapsed ja vanemad saavad lasteaeda tulla lasteaia peauksest (Tervisekeskuse vastas).

Lasteaia hoonele paigaldatakse videofonosüsteem, mille abil on külaliste ja hoone kasutajate ligipääs hoonele lihtne ning mugav, võimaldades avamist nii distantsilt kui ukselt. Esimene selline videofonolukk on paigaldatud lasteaia peaukse juurde. Lasteaeda sisenemeiseks on vaja kutsepaneeli kaudu "helistada" rühma. Õpetaja näeb rühmas olevalt ekraanilt, kes on ukse taga ja saab teiega vestelda ning avab ukse.

LEPATRIINU  JA ORAVA  RÜHMA PÄÄSEMISEKS TULEB VAJUTADA 1#

 

SIILIPERE  JA LIBLIKA  RÜHMA PÄÄSEMISEKS TULEB VAJUTADA 2#

 

 

KUIDAS LAPSEVANEM ANNAB LAPSE ÜLE RÜHMA TÖÖTAJALE?

 1. Lapsevanem helistab oma rühma õpetajale ja teatab lapse tulekust.
 2. Lapsevanem palub lasteaeda sissepääsemiseks luba fonoluku kaudu.
 3. Lapsevanem annab lapse üle õpetajale nii kuidas te olete omavahel õpetajaga kokku leppinud.

 

 

TÄNAME TEID MÕISTVA JA VASTUTULELIKU SUHTUMISE EEST!

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

MUUDATUSED SEOSES KOHATASU SOODUSTUSEGA KOHILA VALLA LASTEAEDADES ALATES JAANUARIST 2021. AASTAL

 • lapsevanema poolt kaetav kohatasu on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääraga ning moodustab sellest 10%, ehk kohamaks aastal 2020 on 58,40 eurot;
 • juhul, kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, on teise lapse eest kohatasu ühes kuus 8% palga alammäärast ehk 2020. aastal 46,72 eurot;
 • kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last, siis sama pere esimesele ja teisele lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast, ehk 2020. aastal  46,72 eurot;
 • ning kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last siis kolmanda ja enama lapse eest vanem koolieelse lasteasutuse kohatasu ei maksa.

Soodustust on lapsevanemal õigus taotleda juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohila vallas.

Mõned näited, et selgitada muudatust, mis hakkas kehtima 2020. aasta jaanuarist:

 • Kui peres on kolm last, kellest kaks käivad lasteaias ja esimene laps on juba koolis. Sellisel juhul on alates 1. jaanuarist keskmise lapse eest on kohatasu 8% (hetkel 46,72 eurot) ja noorim on kohatasust vabastatud.
 • Kui peres on kolm last, kellest kaks on juba kooli jõudnud ning kolmas laps käib lasteaias, siis vanem lasteaias käiva lapse eest kohatasu ei maksa.
 • Kui peres on kolm last, kellest üks õpib koolis, teine käib lasteaias ja kolmas on veel kodus,  siis lapse eest, kes käib lasteaias on kohatasu 8% töötasu alammäärast, ehk 2021. aastal 46,72 eurot.
 • Kui peres on neli last, kellest kaks käivad koolis ja kaks lasteaias, siis lasteaias käivate laste eest lapsevanem alates 1. jaanuarist kohatasu ei maksa.
 • puudega lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

Kohatasu soodustuse saamiseks esitab vanem vallavalitsusele taotluse Kohila valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. Hetkel toimub avalduse esitamise funktsiooni arendamine. Loodetavasti saame taotluste vastuvõtmisega alustada 25. jaanuarist – siis ilmub lapsevanematele, kellel on peres kolm või enam lapsetotust saavat last taotluse esitamise nupp ARNO vaatesse.

31. jaanuariks esitatud taotluste alusel arvestatakse kohatasu soodustus tagasiulatuvalt 1. jaanuarist. Edaspidi rakendatakse kuu lõpuks laekunud taotluste alusel soodustust alates järgmise kuu arvest kuni õppeaasta lõpuni. Kohatasu soodustus kehtib ühe õppeaasta, misjärel tuleb esitada uus taotlus. Soodustuse saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel lõpeb soodustuse kehtivus. Soodustuse saamise lõppemine võib olla seotud näiteks rahvastikuregistrijärgse elukoha muutusega, perehüvitise seaduse kohase lasterikaste perede lapsetoetuse saamise tingimuste muutumisega jms. Vastu võetud määruse leiate Kohila valla dokumendiregistrist.

Kuna ARNO keskkond on seotud kõigi valla haridusteenustega lapse haridusteel, siis julgustame kasutama ARNO keskkonda. Murede tekkimisel taotluste esitamisel ARNO keskkonnas võtke julgelt ühendust haridusnõunikuga ja kindlasti saame koos taotluse esitatud.  Endiselt jääb võimalus esitada taotlust paberkandjal või blanketil, kuid ka sellisel juhul peab haridusametnik selle sisestama ARNO keskkonda lapsevanema eest.

Soovime vallavalitsuse poolt rõõmsat ning põnevat haridusteed ning niipea kui saame valmis taotluste esitamise süsteemi, anname teada nii valla kodulehel kui sotsiaalmeedias.

Meeri Ehandi

haridusnõunik

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

HOIAME ÜKSTEIST

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Uue aasta alguses...

HEAD LAPSEVANEMAD, KOLLEEGID JA KÕIK VÄIKESED SÕBRAD MÄNNI LASTEAIAS,

 

Täna on algamas taas midagi uut... Hinges on põnevust, ärevust, küsimusi, ootust ja lootust.

Soovin teile meie peaministri mõtteid kasutades:

Ilusat teadmistepäeva ja huvitavat õppeaastat! Uued teadmised ja oskused, kogemused ja arusaamad, katsetused ja avastused täidavad peagi meie kõigi päevi. Soovin südamest igaks hetkeks uudishimu, nutikust ja hoolivust!

 

Männi lasteaias on eeloleva õppeaasta iseloomustavaks sloganiks "Peatu, vaata, veendu!" -

https://www.youtube.com/watch?v=K9_zLVzusFM&list=RDK9_zLVzusFM&index=1

 

Meie ees on väljakutsed

 • Pooled õpetajat abistavad töötajad osalevad terve õppeaasta kestval töökohapõhisel koolitusel ning saavad kevadel lapsehoija kutse.
 • Teine pool personalist osaleb septembrist- jaanuarini kestval koolitusel "Metoodilisi nõuandeid koolieelikute arengu toetamisel"
 • Oktoobris korraldame Raplamaa lasteaiaõpetajatele koolituse "Loovteraapiate meetodid ja tehnikad kontakti ja sotsiaalsete oskuste toetamiseks"
 • Eilsest algas kahekordse maja osa renoveerimine, mida viiakse läbi etappide kaupa. Praegu algas remont Mõmmi ja Siilipere rühmas, seejärel renoveeritakse Lepatriinu ja Liblikate rühm koos üldruumidega.
 • Kõigele sellele lisaks on meil kõigil "külas" see nähtamatu viirus, millega tuleb arvestada ning seoses sellega peame mitmeski osas oma tööd ümber korraldama ning valmis olema muutusteks.

 

Kõik eelnev annab meile suurepärase võimaluse üksteist toetada, hoolida, õpetada lastele iseendaga toimetulemist ning sotsiaalseid oskusi, mis on kõige muu õppimise alus. Nii nagu selles videos lapsed laulavad, et "mõtetest saavad teod", siis kõige suurem väljakutse eeloleval perioodil meile kõigile on kujundada oma mõttemaalima nii, et meie teod looksid lastele turvalise, rõõmsa ja hooliva mängumaa Männi Lasteaias.

 

 

HEAD UUT ALGUST SOOVIB LASTEAIA JUHATUS

koosseisus Mirjam Kilk, Epp Trakmann, Monika Valdre, Katri Pajumets ja Ragne Pesur

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

TERE TULEMAST MÄNNI LASTEAEDA!

Tere tulemast Männi lasteaeda!

Ootame uusi „Männikäbisid" koos vanematega lasteaeda NELJAPÄEVAL, 6.augustil kell 16.30: tutvume õpetajate, lasteaiamaja ja ruumidega ning rühmakaaslastega. Õpetajad jagavad infot lapse lasteaiaga kohanemisperioodist ning lepitakse kokku, millal laps hakkab lasteaias käima.
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

KOHILA HOOVIDE PÄEV

 MÄNNILONNI HOOVIKOHVIK ON AVATUD 16.AUGUSTIL KELL 11-16.00

Männilonni ootab kõiki oma suurde ja mõnusasse hoovikohvikusse. Keele viivad alla Väikese My pannkoogid ning Muumimamma supipada. Peakoka tehtud suupisted ning Mesimummi maiused on imehead. Põnevust ja lõbusust lisavad seiklusrada, sõit karusseliga, mullitamine ning õhupalliloomad. Janu kustutab palju energiat andev Jänkude jõujook. Kohtumiseni 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

TERE TULEMAST MÄNNI LASTEAEDA!

Meil on suur rõõm teile teatada, et alates 4.augustist on lasteaias avatud kõik rühmad. Ainult Mesimummi rühm avatakse 17.augustil, seni on Mesimummi lapsed Jänku rühmas.

SELLEGA SEOSES PALUN TEATADA VÄHEMALT 1 PÄEV ETTE LAPSE TULEKUST LASTEAEDA OMA RÜHMA TELEFONILE, ELIISI SÕNUMITE või e-maili KAUDU.

 

Rühmade kontaktandmed:

JÄNKUD 55517495 jankud.manni@kohila.edu.ee

MESIMUMMID 55517566 mesimummid.manni@kohila.edu.ee

MÕMMID 55517695 mommid.manni@kohila.edu.ee

ORAVAD 555 17492 oravad.manni@kohila.edu.ee

LIBLIKAD 555 17682

SIILID 555 17681 siilid.manni@kohila.edu.ee

 

Palume lasteaeda tulemisel arvestada alljärgnevate tegutsemisjuhistega:

 

1.Lasteaias alustatakse augusti kuus Siilipere ja Mõmmi rühma renoveerimist, mistõttu on ümberkorraldused järgmised:

 • lasteaia peauks (Tervisekeskuse vastas) on suletud.
 • Siilipere rühm töötab saalis ning rühma pääseb hooviuksest, mille juures silt Lepatriinud, Liblikad, Oravad.
 • Mõmmi rühma lapsed on jaotatud 3 rühma vahel koos oma rühma õpetajatega (Mõmmi rühma lapsevanemad saavad selle kohta täpsema info)

 

2.Lepatriinu ja Muumi rühma uued lapsed ja lapsevanemad on oodatud tutvumispäevale 6.augustil kl 16.30.

 

3.Meie töötajate, teie ja teie laste tervise kaitseks tõhustame lasteaias hügieeni nõudeid ning kehtestame alljärgnevad käitumisjuhised Männi lasteaias:

 

1) Respiratoorsete haigusnähtudega (eelkõige kurguvalu, kuiv köha, palavik) lapsi ei tohi lasteaeda tuua. Samuti ka lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus.

2) Respiratoorsete haigusnähtudega (eelkõige kurguvalu, kuiv köha, palavik) õpetajad ja töötajad peavad jääma koju. 

3) Kontrollime lasteaeda tulnud laste tervist ja palume lapsevanemal, kelle lastel on respiratoorsete haiguste sümptomid ( ka nohu või köha jm), lapsed koju viia.

4) Lasteaia ruumides ürituste korraldamisel lähtume Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest ja Kultuuriministeeriumi soovitustest.

5) Viibime võimalikult palju värskes õhus, sh korraldame nii palju kui võimalik õppimist/tegutsemist väljas.

6) Vältimaks lähedasi kontakte teiste inimestega, palume lapsevanematel laps hommikul üle anda rühma õpetajale rühma uksel ja rühmaruumidesse mitte siseneda. Kui selleks siiski on vajadus, siis palume kasutada maske või muid isikukaitsevahendeid. Õhtul on lapsed õues ja saate õpetaja ja lapsega kohtuda õuealal.

7)  Lasteaia välisuste juures on käte desinfitseerimiseks deso-vahendid - palume neid kasutada!

8) Lapsed peavad rühma sisenedes kõigepealt pesema korralikult käed, alles seejärel võivad minna mängima.

9) Koristame ja peseme lasteaia ruume vastavalt nõuetele ning 1 kord päevas desinfitseerimisvahenditega.

10) Koduseid mänguasju lasteaeda palume kaasa mitte võtta.

 

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Tööpakkumised

Kohila Lasteaed Männi

otsib oma kokkuhoidvasse ja meeldivasse lasteaiaperre

 

LASTEAIAÕPETAJAT  (tööle asumine 21.08.2020)

Kui sa tunned, et vajad oma ellu toredaid töökaaslasi ning särasilmseid lapsi, siis võta meiega ühendust!

Kandideerimisi ootame 6.juulini 2020  meiliaadressil  direktor.manni@kohila.ee

 

ÕPETAJA ASSISTENTE.

Kui Sulle meeldib töötada lastega, nendega koos mängida ning õpetada neile olulisi oskusi elus hakkama saamiseks, oled julge ja loov ning armastad puhtust,  siis oled oodatud meie lasteaeda tööle! Kasuks tuleb eelnev  töökogemus lastega ning koostöö oskus.

Kandideerimiseks palume esitada:  kirjalik avaldus, CV ja motivatsioonikiri  30.juuniks 2020 direktor.manni@kohila.edu.ee või aadressil Tööstuse 3, 79804 Kohila.

Tööleasumise aeg: august 2020

 

 

Lisainfo Ragne Pesur, tel 55 56 0048  

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

LÜHENDATUD TÖÖPÄEV

ESMASPÄEVAL, 22.JUUNIL ON MÄNNI LASTEAED AVATUD 7.00-16.00
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Tegevusjuhised suveperioodiks

HEAD LAPSEVANEMAD!

Seoses eriolukorra lõppemisega, arvestades Terviseameti juhiseid ja KOHILA KOV korraldusi, on Männi lasteaias kehtestatud järgnevad tegevusjuhised suveperioodiks:

 

1. PALUN KINDLASTI TEATADA   ETTE OMA LAPSE TULEKUST LASTEAEDA,  VÄHEMALT EELMISEL TÖÖPÄEVAL,  TELEFONIL 55 5600 48.

2.Männi lasteaias sel suvel kollektiivpuhkust EI OLE, st et lasteaed on osaliselt avatud terve suve. Personal puhkab kordamööda.

3.1.05.2020 - 15.08.2020 on avatud 1-4 valverühma.

4.Lasteaias ei toimu ühtegi üritust, pidu ega spordisündmust.

5.Lapsed võetakse vastu ukselt või õues(vastavalt ilmale) ja antakse üle õuealal.

6.Lasteaeda pääseb peauksest - anna uksekella või helista uksel oleval telefoni numbril!

7.IGAL HOMMIKUL SAABUDES LASTEAEDA, palun peale riietumist suunata laps käsi pesema. Õpetajal on olemas käte desinfitseerimiseks vajalikud vahendid. Alles seejärel lähevad lapsed mängima. Täiskasvanute jaoks on deso-vahend peaukse juures.

8.LASTEAEDA TOHIVAD TULLA AINULT TERVED LAPSED. Haigeid lapsi või lapsi, kelle peres on haigustunnustega pereliige, lasteaeda mitte tuua. Haigustunnustega lapse(ka nohu ja köha) saadame koheselt koju.

10.LAPSED VIIBIVAD PALJU ÕUES, ka õhtusel ajal. Palume lastele kaasa panna erinevaid ilmastikule vastavaid riideid ja jalanõusid (vihm, soe-külm, tuuline), et oleks võimalik päeva jooksul riietuda vastavaLT vajadusele.

11.Koduseid mänguasju palun mitte kaasa võtta (vajadusel võib puhkeajaks kaisuka võtta)

12.Lapsele palun kaasa panna joogipudel. Vajadusel saab selle ka õue kaasa võtta.

 

JÄRGIME VALITSUSE POOLT KEHTESTATUD REEGLEID JA TERVISEAMETI JUHISEID!

 

Heade soovidega

Männi Lasteaia pere

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

KAUNIST EMADEPÄEVA!

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Tervitused õpetajatelt

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

INFORMATSIOON LASTEVANEMATELE LASTEAIA TEGEVUSE KOHTA

HEA MÄNNI LASTEAIA PERE, LAPSED, VANEMAD JA PERSONAL!

 

Alates 16.märstist oleme olnud erilises olukorras, kus tavapärast lasteaia tegevust ei ole toimunud. Me oleme selle ootamatu kriisiga väga hästi hakkama saanud ning olles sõnakuulelikud Vabariigi Valituse korraldusele, võib hakata lootma, et tasapisi hakatakse piiranguid samm-haaval maha võtma. KUID lõplikuks normaliseerumiseks läheb veel aega mitu kuud. Peab säilitama ettevaatlikkuse ja tegutsema arvestades ja järgides kindlalt valitsuse korraldusi. PALUN tutvu valitsuse kriisist väljumise kavaga siin https://www.kriis.ee/et/uudised/eriolukorra-valitsuskomisjon-avalikustas-covid-19-kriisi-valjumisstrateegia-kava

On teada, et kooliõpilased sel aastal enam koolidesse EI naase. 15.maist alates küll saavad oma õppeaasta lõpetada koos õpetajatega lõpuklassid ja need kellel individuaalset abi vaja. Lõpupidusid, ekskursioone ja võistlusi ei toimu. Lasteaedade tegevus lähtub omavalitsuse korraldustest.

 

Sellest lähtuvalt selgitan, kuidas Männi lasteaias edaspidi töö toimub:

·        et aidata ja toetada lapsevanemaid üleminekuperioodil ja tööle naasmisel, oleme loobunud lasteaias sel suvel kollektiivpuhkusest st et lasteaed on avatud kogu suve (vt manust)

·        alates 1.maist -31. augustini on avatud 1- 4 valverühma, lasteaia personal puhkab kordamööda.

·        lasteaias ei toimu ühtegi üritust, pidu ega spordisündmust, mida varasemalt olime planeerinud mai kuuks.

·        traditsioonilised lasteaia lõpupeod jäävad ära (VV protokoll 20.04.2020 nr 18)

·        laste kooli saatmine toimub 10.06 Muumi lastele, 11.06 Siili lastele ja 12.06 Lepatriinude lastele. KUIDAS me seda täpselt teeme, selgub vahetult juuni alguses, arvestades vabariigi valituses korraldusi.

·        kevadisi arenguvestlusi ei toimu. Koolikaardid saavad lapsevanemad kätte digitaalselt.

·        uute laste vastuvõtt ja nimekirjade koostamine toimub mai kuus läbi ARNO-süsteemi. Vt Kohila KOV kodulehe teadet siit https://kohila.kovtp.ee/

 

Täna me veel ei tea, kui kaua kestab ERIOLUKORD ja mil viisil ning kuidas toimub piirangutes järeleandmine. PALUN JÄLGIGE VALITSUSE KORRALDUSI!

KÜLL AGA ON OLULINE SEE, ET KUI TEIE NÜÜD PEATE NAASMA TÖÖLE JA TOOMA LAPSE LASTEAEDA, SIIS PALUN INFORMEERIGE MEID SELLEST ETTE, HELISTADES TEL. 55 5600 48. Sellest lähtuvalt me saame anda teile teada, kuidas te saate tulla lasteaeda ja me saame planeerida tööd 1-4 rühmaga.

 

Ma palun, et me käituksime mõistlikult, arvestades ja kaitstes üksteise tervist ning aidates koos väljuda sellest kriisist.

Tavapärast lasteaiaelu ei ole oodata enne sügist.

 

Las rõõmustab kõiki meid sel erilisel ajal Sõprade laul filmist "Sipsik" https://www.youtube.com/watch?v=tbjgZyfUgwA

ja tea, et SA EI OLE ÜKSI - ME OLEME SÕBRAD IKKAGI!

 

Kevadised tervitused kogu lasteaia personali poolt,

Ragne Pesur

tel 55 56 0048

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Lasteaiakoha vajaduse küsitlus Kohila vallas

Head lapsevanemad,

vallavalitsus palub teilt infot. Küsitluse avamiseks ja vastamiseks vajutage sellele lingile

https://forms.gle/VvA9sjHvww5TsK7R8

 

Kui link ei toimi, siis palun võtta ühendust:

Meeri Ehandi

haridusnõunik

Kohila Vallavalitsus

meeri.ehandi@kohila.ee

+372 56224000

4894791

www.kohila.ee

 

 

 

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

TÄHTIS TEADE LAPSEVANEMATELE

HEA MÄNNI LASTEAIA LAPSEVANEM!

KAS SA TAHAD OLLA KURSIS OLUKORRAGA LASTEAIAS?

SIIS ON VÄGA OLULINE, ET SUL OLEKS OLEMAS LIGIPÄÄS ELIISI JA SEALTKAUDU SEADISTATUD NII, ET SAAKSID INFOT OTSE OMA MEILI POSTKASTI.

PALUN KONTROLLIGE ÜLE!

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks

Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
• Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

Lasteaia juhatajal on õigus koostöös kohaliku omavalitusega oma töö ümberkorraldamisel leida optimaalne lahendus, sealhulgas ka distantsõpe vanematele vanuserühmadele. Eriolukorra ajaks on lasteaia juhatajal õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi.

Kohalikud omavalitsused peavad vajadusel tagama 24/7 oma haldusterritooriumil lasteaia ja -hoiu teenuse eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Sellise teenuse pakkumine tuleb korraldada võimalikult kiiresti, hiljemalt 20. märtsiks.


Lisainfo
Aire Koik
Konsultant
Kommunikatsiooniosakond
5252072
info@hm.ee

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Lasteaia tegevuse paindlik korraldamine lähtuvalt eriolukorrast riigis.

Väljavõte valitsuse korraldusest:

"Õppetöö haridusasutustes

 

Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb koolides peatada tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja koduõppevormile.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd käsitletakse eraldi.

 

Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteaia pidaja.

 

Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb peatada huvihariduse andmine.

Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel."

 

Seoses eriolukorraga riigis korraldan Männi Lasteaias töö ümber lähtuvalt Terviseameti korraldustest ja soovitustest ning KOV nõuannetest alljärgnevalt:

 

 1. LASTEAED TÖÖTAB alates esmaspäevast, 16.märtsist, osalise koormusega.
 2. Riskirühma kuuluvad töötajad (vanus 60+; rasedad ja kroonilise haigusega töötajad), töötavad kodus. Direktor annab juhised ja korraldused kodus töötamiseks.
 3. Kõik planeeritud üritused, ekskursioonid jm lasteaia ühistegevused ning huviringid jäävad ära kuni 31. aprillini.

 

Alates 16.märtsist on lasteaed rakendanud mitmeid ennetavaid meetmeid, et vähendada laste ja töötajate nakatumise riski ning takistada piisknakkuste sh uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikut. Täiendavalt rakendatakse Terviseameti ja KOV poolt antud juhiseid.

Ootused lapsevanemale:

1) Ükskõik missuguste haigustunnustega laps peab olema kodus!

2) Kui lapsevanem on kodune või ta teeb tööd kodus, SIIS PALUN JÄTTA LAPS ENDA JA TEISTE TERVISE KAITSEKS KOJU JA MITTE LASTEAEDA TUUA.

3) Kui peres on haigustunnustega inimene, siis palun last mitte lasteaeda tuua!

4) Kaaluda reisimise mõistlikkust! Kõik lapsevanemad, kes on lastega naasnud reisidelt, jätta lapsed 14 päevaks koju, sh arvestada ka enda saabumist välismaalt ja kontakti lapsega!

5) Järgida ka kodus hoolikalt kätepesu.

6)  Juhul kui lapsel diagnoositakse koroonaviirus, teavitavad Terviseamet ja lapsevanem sellest koheselt lasteaeda helistades telefonile 550048.

Haigusjuhtumi korral teavitab lasteaed kõiki lastevanemaid asutuse rühmalistide kaudu. Esimese stsenaariumi korral suletakse rühm, kus haigusjuhtum on esinenud, kaheks nädalaks. Olukorra muutumisel või pidaja korraldusel võetakse vastu uued otsused.

 

INFO VAHETUS ANTUD OLUKORRAS, MUUTUSTEST TÖÖKORRALDUSES LASTEAIAS ANTAKSE TEADA ELIISI KESKKONNAS JA LASTEAIA KODULEHEL.

 

 

Direktor

Ragne Pesur

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Kohila vallavalitsus ja allasutused jälgivad ning lähtuvad oma otsustes ametlikest Terviseameti juhistest.

Kohila vallavalitsus jätkab igapäevaselt oma tööd ja vallakodanike teenindamist tavapäraselt.

Võimalusel eelistada ametnikuga suhtlemiseks vahetu kontakti asemel elektrooniliste sidevahendite kasutamist. 

Peame oluliseks, et Kohila valla elanikud hoiavad end kursis infoga Terviseameti veebilehel https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Palume tutvuda viidatud Terviseameti veebilehel toodud üksikasjaliku infoga koroonaviiruse haiguse COVID-19 kohta ja vastustega korduma kippuvatele küsimustele lapsevanemale, koolidele ja õpilastele. Hea informeeritus on väga oluline selleks, et oleks võimalik teha mõistlikke valikuid ning säilitada rahu.

NB!       Kui te olete tulnud reisilt COVID-19 kõrge riskiga piirkonnast, st Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea, siis peate jääma kaheks nädalaks (14 päevaks) koju ja jälgima oma tervist ka siis, kui kellelgi haigussümptomeid pole. Teavitage oma perearsti ja haridusasutust, kus te lapsed käivad. Hoiduge nende 14 päeva jooksul kokkupuutest teiste inimestega.

COVID-19 kahtlustatakse patsiendil, kellel on äge respiratoorne nakkus (esineb vähemalt üks järgmistest sümptomitest: köha, palavik, hingamisraskus) ja kes oli 14 päeva enne sümptomite ilmnemist lähikokkupuutes COVID-19 nakatunuga või viibis COVID-19 riskipiirkonnas.

Naasmisel mitte kõrge riskiga piirkondadest tuleb konsulteerida perearstiga, kes hindab riski ja annab juhised edasiseks. Usaldame perearsti soovitusi.

Et püsida terve:

 • pese käsi regulaarselt ja hoolikalt
 • köhides ja aevastades kata nina ja suu käsivarre või pabertaskurätiga
 • kasutatud taskurätt viska kohe prügikasti ja pese käsi
 • väldi silmade, nina ja suu katsumist
 • Hoia käeulatuses veeklaas või pudel ja võta sealt väike lonks iga 15 min järel. Nii viid võimalikud suhu jõudnud viirused hingamisteede asemel makku, kus maohape nad hävitab.
 • kui oled tõbine või haige, jää koju
 • haigestumise kahtluse korral võta ühendust perearstiga ja väldi kokkupuudet teiste inimestega. Vajadusel saab nõu küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220.

 

Kool ja lasteaiad on hästi informeeritud ning avaldavad regulaarselt uuenenud infot lapsevanematele.

Palume säilitada rahu ja viia end kurssi ametliku infoga.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 7