TÄHTIS TEADE LAPSEVANEMATELE

HEA MÄNNI LASTEAIA LAPSEVANEM!

KAS SA TAHAD OLLA KURSIS OLUKORRAGA LASTEAIAS?

SIIS ON VÄGA OLULINE, ET SUL OLEKS OLEMAS LIGIPÄÄS ELIISI JA SEALTKAUDU SEADISTATUD NII, ET SAAKSID INFOT OTSE OMA MEILI POSTKASTI.

PALUN KONTROLLIGE ÜLE!

 


Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks

Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
• Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

Lasteaia juhatajal on õigus koostöös kohaliku omavalitusega oma töö ümberkorraldamisel leida optimaalne lahendus, sealhulgas ka distantsõpe vanematele vanuserühmadele. Eriolukorra ajaks on lasteaia juhatajal õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi.

Kohalikud omavalitsused peavad vajadusel tagama 24/7 oma haldusterritooriumil lasteaia ja -hoiu teenuse eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Sellise teenuse pakkumine tuleb korraldada võimalikult kiiresti, hiljemalt 20. märtsiks.


Lisainfo
Aire Koik
Konsultant
Kommunikatsiooniosakond
5252072
info@hm.ee

 


Lasteaia tegevuse paindlik korraldamine lähtuvalt eriolukorrast riigis.

Väljavõte valitsuse korraldusest:

"Õppetöö haridusasutustes

 

Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb koolides peatada tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja koduõppevormile.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd käsitletakse eraldi.

 

Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteaia pidaja.

 

Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb peatada huvihariduse andmine.

Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel."

 

Seoses eriolukorraga riigis korraldan Männi Lasteaias töö ümber lähtuvalt Terviseameti korraldustest ja soovitustest ning KOV nõuannetest alljärgnevalt:

 

 1. LASTEAED TÖÖTAB alates esmaspäevast, 16.märtsist, osalise koormusega.
 2. Riskirühma kuuluvad töötajad (vanus 60+; rasedad ja kroonilise haigusega töötajad), töötavad kodus. Direktor annab juhised ja korraldused kodus töötamiseks.
 3. Kõik planeeritud üritused, ekskursioonid jm lasteaia ühistegevused ning huviringid jäävad ära kuni 31. aprillini.

 

Alates 16.märtsist on lasteaed rakendanud mitmeid ennetavaid meetmeid, et vähendada laste ja töötajate nakatumise riski ning takistada piisknakkuste sh uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikut. Täiendavalt rakendatakse Terviseameti ja KOV poolt antud juhiseid.

Ootused lapsevanemale:

1) Ükskõik missuguste haigustunnustega laps peab olema kodus!

2) Kui lapsevanem on kodune või ta teeb tööd kodus, SIIS PALUN JÄTTA LAPS ENDA JA TEISTE TERVISE KAITSEKS KOJU JA MITTE LASTEAEDA TUUA.

3) Kui peres on haigustunnustega inimene, siis palun last mitte lasteaeda tuua!

4) Kaaluda reisimise mõistlikkust! Kõik lapsevanemad, kes on lastega naasnud reisidelt, jätta lapsed 14 päevaks koju, sh arvestada ka enda saabumist välismaalt ja kontakti lapsega!

5) Järgida ka kodus hoolikalt kätepesu.

6)  Juhul kui lapsel diagnoositakse koroonaviirus, teavitavad Terviseamet ja lapsevanem sellest koheselt lasteaeda helistades telefonile 550048.

Haigusjuhtumi korral teavitab lasteaed kõiki lastevanemaid asutuse rühmalistide kaudu. Esimese stsenaariumi korral suletakse rühm, kus haigusjuhtum on esinenud, kaheks nädalaks. Olukorra muutumisel või pidaja korraldusel võetakse vastu uued otsused.

 

INFO VAHETUS ANTUD OLUKORRAS, MUUTUSTEST TÖÖKORRALDUSES LASTEAIAS ANTAKSE TEADA ELIISI KESKKONNAS JA LASTEAIA KODULEHEL.

 

 

Direktor

Ragne Pesur


Kohila vallavalitsus ja allasutused jälgivad ning lähtuvad oma otsustes ametlikest Terviseameti juhistest.

Kohila vallavalitsus jätkab igapäevaselt oma tööd ja vallakodanike teenindamist tavapäraselt.

Võimalusel eelistada ametnikuga suhtlemiseks vahetu kontakti asemel elektrooniliste sidevahendite kasutamist. 

Peame oluliseks, et Kohila valla elanikud hoiavad end kursis infoga Terviseameti veebilehel https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Palume tutvuda viidatud Terviseameti veebilehel toodud üksikasjaliku infoga koroonaviiruse haiguse COVID-19 kohta ja vastustega korduma kippuvatele küsimustele lapsevanemale, koolidele ja õpilastele. Hea informeeritus on väga oluline selleks, et oleks võimalik teha mõistlikke valikuid ning säilitada rahu.

NB!       Kui te olete tulnud reisilt COVID-19 kõrge riskiga piirkonnast, st Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea, siis peate jääma kaheks nädalaks (14 päevaks) koju ja jälgima oma tervist ka siis, kui kellelgi haigussümptomeid pole. Teavitage oma perearsti ja haridusasutust, kus te lapsed käivad. Hoiduge nende 14 päeva jooksul kokkupuutest teiste inimestega.

COVID-19 kahtlustatakse patsiendil, kellel on äge respiratoorne nakkus (esineb vähemalt üks järgmistest sümptomitest: köha, palavik, hingamisraskus) ja kes oli 14 päeva enne sümptomite ilmnemist lähikokkupuutes COVID-19 nakatunuga või viibis COVID-19 riskipiirkonnas.

Naasmisel mitte kõrge riskiga piirkondadest tuleb konsulteerida perearstiga, kes hindab riski ja annab juhised edasiseks. Usaldame perearsti soovitusi.

Et püsida terve:

 • pese käsi regulaarselt ja hoolikalt
 • köhides ja aevastades kata nina ja suu käsivarre või pabertaskurätiga
 • kasutatud taskurätt viska kohe prügikasti ja pese käsi
 • väldi silmade, nina ja suu katsumist
 • Hoia käeulatuses veeklaas või pudel ja võta sealt väike lonks iga 15 min järel. Nii viid võimalikud suhu jõudnud viirused hingamisteede asemel makku, kus maohape nad hävitab.
 • kui oled tõbine või haige, jää koju
 • haigestumise kahtluse korral võta ühendust perearstiga ja väldi kokkupuudet teiste inimestega. Vajadusel saab nõu küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220.

 

Kool ja lasteaiad on hästi informeeritud ning avaldavad regulaarselt uuenenud infot lapsevanematele.

Palume säilitada rahu ja viia end kurssi ametliku infoga.


Kohila Valla tunnustused 2020

KOHILA VALLA  AUKIRI

JAAGO HEINSALU, Kohila lasteaed Männi hoolekogu liige

Kus pole puudu tahtest, seal ei tule puudu ka võimalustest. Ta on teinud rohkem, kui temalt on oodatud. Panustanud rohkem, kui enamus on vajalikuks pidanud. On olnud organiseerija ja teiste innustaja, andnud usku ja jõudu, et alati leidub lahendus. Ta hoolib oma kogukonna heaolu eest ja väärtustab meid ümbritsevat elutervet keskkonda.  

Ta osaleb aktiivselt Kohila lasteaed Männi hoolekogu töös. Kolmel viimasel aastal olnud vabatahtlikuks eestvedajaks mitmetes erinevates õueala heakorra ettevõtmistes. Tema eesmärgiks on olnud, et laste lapsepõlvemaailm oleks täis rõõmu, mängulusti ja kindlasti ka turvaline.

Eelmise aasta kevadel selgus kurb tõsiasi, et Männi lasteaia maja renoveerimise kõrvalt ei jätku piisavalt ressursse õueala uuendamiseks. Vanad katusealused, mis olid oma aja ära elanud ja piirasid ilusat vaadet lasteaia õuealale, vajasid lammutamist. Paksud maasse valatud betoonplaadid, liivakastiääred ja kõrged laotud telliskivimüürid oleksid pelgalt inimkätele jäänud purustamatuteks. Ratsionaalne mõistus, tahe, oskused, tema poolne tehnika ning tööriistad aitasid koostöös lasteaiaga jõuda äraütlemata hea lõpptulemuseni. Tahe, positiivsus ning alati valmisolek olid innustajateks mitmetele teistele lapselapsevanematele. Ükski töö ei ole tema jaoks liiga hullumeelne või teostamatu. Tänu temale sai ehitatud valmis ka laste kauaaegne unistus – oma väikene mäeke, mis leiab kasutust igal aastaajal ja on paljudele lemmik mängukoht. Tema tasakaalukus ja kahe jalaga maapeal olek olid ka lasteaia meeskonnale rasketel aegadel äärmiselt olulised ning andsid usku ja tuge hakkamasaamisel.

Nagu Doris Kareva on öelnud: „On asju, mis ajas lakkavad, lagunevad, lahtuvad, lahustuvad – ja on asju, mis seda mitte ei tee. Üheks selliseks asjaks, millel on jääv väärtus, on ka heategu".

 


TERVISEAMETI TEADE SEOSES uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikuga

Terviseamet edastab koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele soovitused, kuidas vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikut.

Varsti lõpeb koolivaheaeg ning kooliõpilased ja ka lasteaialapsed, kes koos vanematega käisid reisil, tulevad taas kooli / lasteaeda. Reisil viibinute hulgas on kindlasti ka neid, kes käisid HiinasPõhja-Itaalias (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte), JaapanisSingapurisLõuna-KoreasIraanis, kus nüüdseks on tuvastatud palju koroonaviirusesse haigestunuid.

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada ja paluda lastevanemaid, kes käisid puhkamas nendes riikides, võimalusel viibida koos oma lastega 14 päeva kodus ja jälgida nende tervislikku seisundit.

Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi, siis võtta koheselt ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda.

Olukord ei nõua erakorralisi meetmeid koolides ja koolieelsetes lasteasutustes, kuid arvestades grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele:

 • Kvaliteetse siseõhu tagab tõhus ja töötav ventilatsioon. Ventilatsioon peab olema töökorras ja regulaarselt nõuetekohaselt hooldatud.
 • Ruume tuleb tuulutada regulaarselt, soovitav iga tunni lõppemisel vähemalt 10 minuti jooksul;
 • Korraldada igapäevaselt märgkoristus, koristamisel pesta pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimisvahenditega;
 • Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastada kaks korda nädalas;
 • Igapäevaselt puhastada ja desinfitseerida tualettruumi sisustus ja pinnad;
 • Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepesuvahendiga ning paigaldada jalaga avatavad jäätmekonteinerid. Käsi tuleb kuivatada paberrätikuga või automaatkuivati abil.

COVID-19 iseloomustuse ja korduma kippuvad küsimused koos vastustega leiab Terviseameti kodulehelt.

NB! Lisaküsimuste korral palun pöörduda Terviseameti regionaalosakondade kontakttelefonidele:
1) Põhja regionaalosakond tel. 794 3700
2) Lõuna regionaalosakond tel. 5823 8267
3) Lääne regionaalosakond tel. 5301 0107
4) Ida regionaalosakond tel. 5340 3231


PERSONALI KOOLITUSPÄEVAD

2020 AASTAL ON MÄNNI LASTEAED SULETUD PERSONALI KOOLITUSEKS

27.VEEBRUAR 2020  JA  2.OKTOOBRIL 2020

LASTEL ON SEL PÄEVAL VÕIMALUS OLLA SIPSIKU LASTEAIAS 

 

KUI TE VAJATE 27.02.2020  KOHTA SIPSIKU LASTEAIAS, SIIS PALUN TEATADA OMA RÜHMA ÕPETAJALE  SELLEST  HILJEMALT  21.VEEBRUARIKS 2020. 

 


Suvepuhkus 2020

LASTEAIA PUHKUS 2020

 

MÄNNI  LASTEAED ON KOLLEKTIIVPUHKUSEL JA SULETUD 

06.07.2020-11.08.2020

KES VAJAB LAPSELE KOHTA LASTEAIA PUHKUSE AJAL, SIIS:

06.07 – 31.07 ON VÕIMALIK KASUTADA TRIINU-TAAVI JA LINNUPOEGADE PÄEVAHOIU TEENUST.

01.08 – 11.08 ON VÕIMALIK KASUTADA SIPSIKU LASTEAIA TEENUST

Päevahoidudesse ja Sipsiku  lasteaeda saab ette registreerida põhjendatud vajadusel kuni 31.maini:

Triinu-Taavi juhataja Kaidi Mäekivi (info@teiemeie.ee 53 817 726).

Linnupoegade juhataja Kristi Sarapuu (sutlemalinnupojad@gmail.com 5194 6711)

Sipsiku lasteaed  (kristina.magi@kohila.edu.ee 555 600 93)   


Lasteaia lahtioleku ajad

24.dets -26.dets 2019 ja 1.jaanuar 2020

on  LASTEAED SULETUD

 

23.dets. ja 31.dets.2019  on avatud MUUMI RÜHM  kell 7.00-16.00

Lasteaeda saab hoovi poolsest uksest otse Muumi rühma

 

27.dets. ja 30 dets. 2019  ning 2.-3.jaan  2020 on avatud MUUMI  RÜHM KL 7.00-19.00

Lasteaeda saab hoovi poolsest uksest otse Muumi rühma

 

KAUNEID  JÕULUPÜHI JA HEAD AASTAVAHETUST!

 


Tööpakkumine

Tööpakkumine õpetaja assistendile

Kohila Lasteaed Männi võtab tööle õpetaja assistendi koormusega 1,0.

Tööle asumine  5.01.2020

Avaldus ja  CV  palun saata hiljemalt 10.detsembriks  2019  e-posti aadressile direktor.manni@kohila.edu.ee või aadressile Tööstuse 3, 79804 Kohila.   

Täiendav info  Ragne Pesur, tel 55 56 0048 


KUTSE LAPSEVANEMATELE


MUUDATUSED SEOSES KOHATASU SOODUSTUSEGA KOHILA VALLA LASTEAEDADES

MUUDATUSED SEOSES KOHATASU SOODUSTUSEGA KOHILA VALLA LASTEAEDADES

 

Kohila Vallavolikogu võttis 29. oktoobril 2019. vastu määruse "Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord". Nimetatud määrusega koondati kõik lasteaia kohatasu ja soodustustega seotud info ühte dokumenti. Teine oluline muutus kohatasu osas puudutab lasterikkaid peresid.

Kohila valla lasteaedades on lapsevanema poolt kaetav osa seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammääraga ning moodustab sellest 10%. Seni oli võimalik taotleda kohatasu soodustust juhul kui ühest perest käis lasteaias kaks või enam last ning sellisel juhul oli kohatasu soodsam alates teisest lapsest. Uue korra järgi lisandus muudatus lasterikka pere riiklikku toetust saavale perele. Uuendatud korra kohaselt moodustab lasteaia kohatasu igale lasteaias käivale lapsele ühes kuus 8% palga alammäärast (aastal 2019 on see 43,20 eurot) juhul, kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last. Seega saavad 20-protsendilist kohamaksu soodustust lasterikkad pered alates esimesest lapsest ning soodustuse saamine ei sõltu sellest, kas lasteaias käib korraga ühest perest üks või mitu last. Näiteks kui pere üks laps ei käi veel lasteaias ja üks laps käib koolis, ka siis on lasteaias käiva lapse kohatasu 8% palga alammäärast.

Vastu võetud korra kohaselt on puudega lapse vanem vabastatud nii kohamaksust kui toiduraha maksmisest. Selle soodustuse saamiseks piisab lasteaia direktori teavitamisest kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, näiteks e-kirja teel.

Üks piirang soodustuse saamisel siiski on. Nimelt on soodustust õigus taotleda juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohila vallas.

Kohatasu soodustuse saamiseks esitab vanem vallavalitsusele taotluse. Seni esitati taotlused lasteaeda, kuid asjaajamise kiirendamiseks ning dubleerimise vältimiseks tuleb esitada taotlused nüüd otse vallavalitsusele. Sellel aastal tuleb uus taotlus esitada vaid lasterikastel peredel. Pere teise lapse kohatasu soodustuse saamiseks, mille osas kord ei muutunud, taotlust uuesti sellel õppeaastal esitama ei pea.

Taotluse vorm on leitav valla kodulehel lastega seotud haridusvaldkonna blankettide all. Taotluse võib esitada nii digitaalselt allkirjastatuna aadressile kohila@kohila.ee kui ka esitada vallamajas. Taotluses küsime lapsevanema nime ja isikukoodi, laste nimesid ning oluline on kirja panna ka lasteaed, kus käib laps, kellele kohatasu soodustust taotletakse. Andmeid kontrollitakse ning kohatasu soodustust saab rakendada juba avalduse esitamise kuust. Erandkorras rakendatakse sellel sügisel kohatasu soodustusi tagasiulatuvalt alates õppeaasta algusest ehk 1. septembrist 2019 juhul, kui selleks hetkeks olid täidetud soodustuse saamise tingimused. Taotlusi võtame vastu alates novembri algusest aasta ringi.

Kohatasu soodustus kehtib ühe õppeaasta, misjärel tuleb esitada uus taotlus. Soodustuse saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel lõpeb soodustuse kehtivus. Soodustuse saamise lõppemine võib olla seotud näiteks rahvastikuregistri järgse elukoha muutusega, perehüvitise seaduse kohase lasterikaste perede lapsetoetuse saamise tingimuste muutumisega jms. Vastu võetud määruse leiate Kohila valla kodulehelt.

 

Meeri Ehandi

Haridusnõunik


Isadepäev


Maal elamise päev

OOTAME  LAUPÄEVAL, 28.SEPTEMBRIL 

KÜLALISI KOHILA MÄNNI LASTEAEDA  KELL 11.00-14.00

Kohilas on avatud VEEL need asutused: http://kohila.kovtp.ee/kuidas-tulla.

Kogu info: https://xn--maalelamisepev-hib.ee/


AIAPIDU

RÕÕMUS ALGUS.

Reedel, 6.09, oli Männi lasteaias rõõmus aiapidu. Tähistasime 50. Juubelit ja osalise renoveerimistööde lõppu. Uue ja kaasaegse sisu sai just see majaosa, milles 50.aastat tagasi tööd alustati ning õueala. Lasteaias said kokku endised ja praegused lapsed ja töötajad, meeldivat  tegevust jätkus kõigile osavõtjatele, muusikaga lõid meeleolu vilistlased. 
Aasta otsa kestnud ehitustööd ja lasteaia töö organiseerimine ehitustööde ajal on olnud minu jaoks kui suure puzzle-pildi kokkupanek ning see on nõudnud kogu personalilt ja lastevanematelt kannatlikkust, paindlikkust, uute võimaluste otsimist ja koostööd.  Ja me saime sellega hakkama! Koostöö- just see sõna iseloomustab kõige paremini seda, kuidas me oleme jõudnud nii ilusate tulemusteni. Kõik lasteaia töötajad on lisaks laste kasvatamisele teinud vabatahtlikult ükskõik millist tööd õuealal või siseruumides. Lapsevanemad on aidanud koristada õuealal vanu kuure,  meiega koos kolinud ja sellele lisaks aitasid organiseerida pidupäevaks  toredaid mängukeskusi lastele, ka kohvikud olid rikkalikult täidetud kõige maitsva just tänu lastevanematele. KIK  ja Kohila  Vallavalitsus on investeerinud rohkem kui miljon eurot ning meil on olnud imehea koostöö. No ja siis veel ehitajad, kes on kannatlikult leppinud paljude kitsenduste ja muudatustega ehitusperioodi jooksul. On olnud keeruline aeg aga reedel meil oli tõesti põhjust seda kõike tähistada koos teie kõigiga!
AITÄH! Aitäh teile kõigile! Koos me suudame ära teha nii palju! 
"Suurte mändide vahel on maja, mida me teistega segi ei aja, siin on meil huvitav, lahe ja õdus- lasteaed Männi, see ongi kui kodu"

peomeeleolu ja pilte näete: https://www.facebook.com/mannilasteaed/

ja  https://www.youtube.com/watch?v=oKF3y7PJExQ


Lasteaed 50

Head lapsevanemad,

Seoses AIAPEOGA sulgeme reedel, 6.septembril,  rühmad kl 16.00 ning ootame kõiki peole!


Avatud kõik rühmad

ALATES  ESMASPÄEVAST, 2.septembrist, on AVATUD MÄNNI LASTEAIAS KÕIK RÜHMAD.

TERE TULEMAST!


LASTEAED50


TEADE

MEIE LASTEAED ON VEEL OSALISELT REMONDIS. SEETÕTTU SAAB  LASTEAEDA  SISENEDA AINULT NOORTEKESKUSE POOLSEST VÄRAVAST JÄNKU RÜHMA UKSEST.

TERE TULEMAST!


AUGUST 2019

Hea Männi lasteaia pere,

suve jooksul on lasteaia majas töötanud usinad TÖÖMESILASED:

 • Õueala on saanud täiesti uue ilme koos värske haljastusega
 • madal majaosa on valmis 95%, hetkel paigaldatakse uut mööblit
 • kahekordses majaosas on vahetatud täielikult kütte-ja veesüsteem ning paigaldatud ventilatsioon
 • Augustis lõpetatakse kahekordse majaosa osade ruumide sisetöid ja see võtab veel paar nädalat aega.

Oleme ikkagi valmis lapsi vastu võtma ning avatud on esialgu 1 valverühm Jänku rühmas.

Terve augustikuu töötame valverühmadega vastavalt sellele, kuidas lapsi lasteaeda tuleb ja kuidas saame rühmaruumid kasutusele võtta. Lõplikult avame kõik rühmad 1.septembril.

PALUN ANDKE 1 PÄEV ETTE TEADA, KUI TEIE LAPS TULEB LASTEAEDA, ET OSKAKSIME OLLA SELLEKS VALMIS. TÄNAME!