Loengutesari lapsevanematele

MÄNNI LASTEAED AVATUD ALATES 16.AUGUSTIST

Männi lasteaeda ootame lapsi alates 16.augustist.

Uued lapsed MÕMMI JA LIBLIKATE rühmas on oodatud koos vanematega tutvumispäevale 16.augustil kell 9.00-12.00.

Seejärel algab neil lasteaiaga harjutamise periood.

 

Teiste laste jaoks on avatud 3 valverühma kuni 22.augustini:

JÄNKUD (Jänku ja Lepatriinu rühma lapsed),

ORAVAD (Orava ja Siilipere lapsed)

MUUMID (Muumi ja Mesimummi rühma lapsed)

 

NB! LAPSE LASTEAEDA TULEKUST ON VAJALIK ETTE TEATADA VÄHEMALT 1 PÄEV ETTE

TEL 53539980 KATRI PAJUMETS, VÕI MEILIAADRESSILE majandus.manni@kohila.edu.ee

 

 

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Teade

Kolmapäeval, 22.juunil, on lasteaed avatud kuni kella 16.00-ni.
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Töö Männi Lasteaias

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

AESPA LASTEAIA INFOTUND

 

Esmaspäeval, 23.mail 2022 kl 18.00 Männi lasteaia SAALIS

    

Head Aespa lapsevanemad!

Ootame Teid Kohila Männi lasteaeda 23.mail kell 18.00 infokoosolekule, kus tutvustame Sutlema-Aespa Lasteaia hetkeolukorda ja anname ülevaate Aespa Metsaveere majast: plaanid ja tulevikuvisioon.

 

 

Sutlema-Aespa Lasteaia juhtkond

 

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Vajalik info lapsevanematele seoses lasteaiakohtade jagamisega 2022/2023 õppeaastaks

Vajalik info lapsevanematele seoses lasteaiakohtade jagamisega 2022/2023 õppeaastaks

Alustame seekord teile info jagamist hea uudisega. Vallavalitsus võttis 2. mai istungil vastu uue lasteaia põhimääruse. Sutlema Linnupesa Lasteaed ning Aespa lasteaed koos moodustavad uue lasteaia nimega Sutlema-Aespa Lasteaed, millel on kaks tegevuskohta – Linnupesa maja 2 rühmaga Sutlemas ning Metsaveere maja 4 rühmaga Aespas.

Lasteaed jätkab Sutlema lasteaia juhtkonnaga, sama õppekava ning projektidega. Sutlema Linnupesa Lasteaed on liitunud Roheline Kool programmiga ning on tunnustatud Rohelise Lipu märgisega. Sama keskkonna- ja loodushoiu teema saab olema olulisel kohal ka uues ühendatud lasteaias. Samuti on lasteaed tervist edendav lasteaed, kus peetakse oluliseks tervislikku toitumist, rohket liikumist ja põnevaid projekte õues. Sutlema lasteaeda, seal valitsevaid häid sooje suhteid ning rõõmsat, rahulikku keskkonda on lapsevanemad ja lapsed väga väärtustanud. Kõik see soojus saab juhtkonna toel valitsema ka uues Metsaveere majas. Konkurss uute töötajate leidmiseks juba toimub ning rõõm on tõdeda, et inimesi, kes soovivad valmivas majas tööle asuda, on väga palju!

Head Aespa piirkonna lapsevanemad! Aespa kogukond on väga pikka aega oodanud uut lasteaeda, nüüd saab see valmis ning augustist saavad lapsed hakata käima kodulähedases lasteaias. Sellega seoses väga palume kõigil Aespa laste vanematel, kelle lapsed praegu  käivad mõnes teises valla lasteaias, eelkõige aga Kohila alevi lasteaedades Männi ja Sipsik, kaaluda võimalust oma laps üle viia Aespa lasteaeda. See leevendaks natukenegi lasteaiakohtade nappust Kohila alevi lasteaedades.  

On täiesti arusaadav ja me ei oota, et üle viiakse lapsed, kes on lasteaias käinud juba mitu aastat, kellel on seal olulised sõbrad ning lõpetamiseni ei ole enam pikk tee minna! Lasteaias aasta või paar käinud laste puhul võiks seda kindlasti kaaluda, sest see aitaks valla lasteaedades jõuda olukorrani, kus lapsed käivad kodulähedases lasteaias. Et enamik lapsi saaksid koha kodulähedases lasteaias, on vaja mõistvat suhtumist ja ühist pingutust. Tegutseme ühiselt selle nimel, et vältida tülikaid hommikusi ristliikumisi, kus Aespa-Sutlema kandi inimesed peavad hommikuti sõitma lastega Kohila suunal ning alevi vanemad peavad sõitma Aespa-Sutlema suunal. Me peame kindlasti arvestama, et on vanemaid, kes liiguvadki ainult ühistranspordiga ning kelle jaoks alevist väljas asuv lasteaiakoht ei oleks kättesaadav.

Aespa lapsele avab piirkonna lasteaed esmakordse võimaluse olla oma kodukoha lastega koos, leida mängukaaslasi, kellega ka väljaspool lasteaeda kokku saada ja mängida ning luua tulevikuks kestvaid sõprussuhteid, mis toetavad last ka kooliteel.  Me teame ju, et laste kaudu leitakse uusi sõpru ja tugevnevad suhted ka perede vahel ning kogukonnas tervikuna. See on suur väärtus!

Kõik, kes on esitanud lasteaiakoha taotluse Aespa lasteaeda, saavad koha Aespas valmivas Metsaveere majas. ARNOs toimuvad lähiajal vajalikud muudatused. Uues lasteaias on neli rühma ning praeguse kava kohaselt saame paigutada lapsed rühmadesse vanuste kaupa, ehk ka koolieelikud saavad olla kõik koos ühes rühmas. Kui teil on soov minna üle Aespa Metsaveere majja, siis palun andke sellest teada hiljemalt 20. maiks oma lasteaia rühmaõpetajale, kes edastab info lasteaia juhile või andke teada otse haridusnõunikule.

Maikuu teises pooles alustame lasteaiakohtade jagamise protsessi 2022/2023 õppeaastaks. Sellega seoses palume vanematel sisse logida Kohila valla ARNO süsteemi - valla kodulehel ülal servas valige „Valdkonnad" ning seejärel „Haridus ja kultuur" ning edasi E-teenindus ARNO, kust saab siseneda ARNOsse ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga.

 

Palume üle vaadata, kas te kontaktandmed on õiged – eelkõige e-posti aadress taotluse juures, sest sellele tuleb ARNO keskkonnast automaatne teavitus lasteaiakoha saamise kohta.

Aespa lasteaia kohtade pakkumised tulevad esimeses voorus. Seejärel saame täpse ülevaate kooli minevate lastest ning Aespa lasteaeda üle läinud lastest vabanenud kohtadest ning saame alustada kohtade jagamist ülejäänud nelja majja.

Lasteaiakohtade jagamise protsessist ka lühidalt. Protsessi käivitamisel süsteemis moodustub lastest järjekord vanuserühma alusel ning vanuserühmas järjestuvad lapsed lasteaiakoha taotluse esitamise kuupäevade järgi vastavalt Kohila valla määrusele https://www.riigiteataja.ee/akt/429032019020. Süsteem võtab esimeses etapis kohtade jagamisel arvesse veel vennad-õed seoseid, ehk võimalusel saavad ühe pere lapsed koha samasse lasteaeda. Koha saamine esimese eelistuse lasteaeda ei ole 100% kindel – see sõltub lapse vanuserühmast ja paigutusest vanuserühma sees. Kohti hakatakse jagama vanematest lastest nooremate poole ning esimese eelistuse alusel, kuid juhul kui paigutamise järje jõudmisel lapseni on esimese eelistuse lasteaed juba täis, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda või kolmanda eelistuse lasteaeda. Juhul kui 2. ja 3. eelistuse lasteaeda pole märgitud, valib süsteem võimalusel lapse elukohale lähima  lasteaia, kuhu veel on kohta võimalik pakkuda.

Lapsevanem saab teavituse ARNO süsteemis märgitud e-maili aadressile. Erinevatel põhjustel võib süsteemist tulnud automaatkiri sattuda teie postkastis rämpsposti alla, jälgige kindlasti seda ka. Reeglina on see lapsevanema aadress, kes esitas taotluse süsteemis. ARNO vaates näeb see väli välja selline:

Lapsevanemal on 7 päeva aega pakkumise vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks. Tagasilükkamisel tuleb valida rippmenüüst põhjendus – näiteks ei soovi sellel õppeaastal kohta või soovin kohta teises lasteaias. Juhul, kui valitakse variant, et soovin kohta teises lasteaias, pakutakse vanemale kohta teises voorus mõnda teise lasteaeda. Kui tagasilükkamise põhjus on see, et ei soovi kohta sellel õppeaastal, siis teises voorus kohapakkumist ei tule. Aegunud pakkumisele lapsevanem enam vastata ei saa. Sellisel juhul tuleb võtta ühendust haridusnõunikuga. Mida kiiremini lapsevanemad pakkumisele reageerivad, seda kiiremini saab edasi minna teise vooruga.

Kui teile ei pakuta kohta soovitud lasteaeda, siis see tähendab, et selles lasteaias ei olnud enam vabu kohti, kui järjekord jõudis teie lapseni. Kui kohtade jagamisel tekib olukord, kus teie üks laps on ühes lasteaias ja teine teises, siis palun võtke ühendust haridusnõunikuga. Juhul kui teises lasteaias on samuti olemas vanem, kes soovib koha vahetamist, siis seda on võimalik veel enne teise kohtade jagamise vooru käivitamist teha.

Lasteaiakohtade jagamise protsess võtab aega – see võib kesta kuni juuni keskpaigani ning veel mõned üksikud kohad võivad jääda täitmiseks ka suve teise poolde. Alustame mais ja liigume etapiviisi edasi. Püüame leida igale lapsele lahenduse.

Küsimuste korral palun võtke ühendust valla haridusnõunikuga.

Meeri Ehandi                                                                Marion Raudsepp

Kohila valla haridusnõunik                                         Kohila vallavolikogu hariduskomisjoni liige

 

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

TULE TÖÖLE!

 

OOTAME  oma kokkuhoidvasse ja meeldivasse lasteaiaperre  tööle

ÕPETAJA  ASSISTENTI

Kui Sulle meeldib töötada lastega, nendega koos mängida ning õpetada neile olulisi oskusi elus hakkama saamiseks, oled julge ja loov ning armastad puhtust,  siis oled oodatud meie lasteaeda tööle! Kasuks tuleb eelnev  töökogemus lastega ning koostöö oskus.

Kandideerimiseks palume esitada:  kirjalik avaldus, CV ja motivatsioonikiri  13.maiks 2022  aadressile  direktor.manni@kohila.edu.ee

Tööle asumise aeg: 6.juuni 2022

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

23.veebruar

23.veebruaril  2022  on lasteaed avatud kell 7.00-16.00

HEAD EESTI SÜNNIPÄEVA!

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

SUVEPUHKUS

Männi lasteaed on suvepuhkuseks suletud 11.07 -15.08.2022

 

Alates 25.juulist on avatud Sipsiku lasteaed ja Männi lasteaia lapsed saavad koha saamiseks registreerida meili teel direktor Kristina Mägi, kristina.magi@kohila.edu.ee, või tel 555 600 93 

 

11.07 - 22.07.2021 on suletud nii Männi kui Sipsiku lasteaed.

 

Täiendavate küsimuste korral hel. 55 560048

 

Lugupidamisega

Ragne Pesur

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Lasteaia kohatasu alates 1.01.2022

Lasteaia kohatasud alates 1. jaanuarist 2022 Kohila valla lasteaedades

 

Vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusele „Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord" on lasteaia kohatasu seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammääraga. Alates 1. jaanuarist 2022 tõuseb palga alammäär 654 euroni. Tulenevalt sellest on Kohila valla lasteaedades lasteaia kohatasu ja kohatasu soodustused alates 1. jaanuarist 2022 järgmised:

  • lapsevanema poolt kaetav kohatasu on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääraga ning moodustab sellest 10%, ehk kohamaks aastal 2022 on 65,40 eurot;
  • juhul, kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, on teise lapse eest kohatasu ühes kuus 8% palga alammäärast ehk 2022. aastal 52,32 eurot;
  • kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last, siis sama pere esimesele ja teisele lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast, ehk 2022. aastal  52,32 eurot ning kolmanda ja enama lapse eest vanem koolieelse lasteasutuse kohatasu ei maksa.
  • puudega lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

Mõned näited, et selgitada kohatasu soodustusi:

  • Kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, siis esimese lapse eest on kohatasu 65,40 eurot ning teise lapse eest on kohatasu 52,36 eurot;
  • Kui peres on kolm last, kellest kaks käivad lasteaias ja esimene laps on juba koolis. Sellisel juhul on keskmise lapse eest on kohatasu 8% (hetkel 52,36 eurot) ja noorim on kohatasust vabastatud.
  • Kui peres on kolm last, kellest kaks on juba kooli jõudnud ning kolmas laps käib lasteaias, siis vanem lasteaias käiva lapse eest kohatasu ei maksa.
  • Kui peres on kolm last, kellest üks õpib koolis, teine käib lasteaias ja kolmas on veel kodus,  siis lapse eest, kes käib lasteaias, on kohatasu 8% töötasu alammäärast, ehk 2022. aastal 52,36 eurot.
  • Kui peres on neli last, kellest kaks käivad koolis ja kaks lasteaias, siis lasteaias käivate laste eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

Soodustust on lapsevanemal õigus taotleda juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohila vallas.

Meeri Ehandi

haridusnõunik

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Teade

Seoses sotsiaalmeedias levinud infoga peame vajalikuks kommenteerida Männi lasteaias toimuvat ning põhimõtteid, mille järgi tegutseme.

Meie lasteaia turvalisuse kokkulepped on kirjas lasteaia kodukorras. Kevadel viisime õuealal läbi riskianalüüsi ja koostasime personaliga Õueala reeglid. Need reeglid on välja pandud õuealal kolmes kohas.  

Tegelikult ei kaitse  paber ühtegi last ning oluline on täiskasvanute järelevalve ning kokkulepetest kinni pidamine. Männi lasteaias on töö rühmas korraldatud viisil, et  ajavahemikus 8.30-17.00ni on rühmas koos lastega alati 2 töötajat, seejuures hommikupoolsel intensiivsel tegevuste ajal on kohal 3 töötajat. Õues on alati koos lastega kaks rühmatöötajat igast rühmast. 

Vaatamata sellele, et riskid on viidud miinimumini, ei saa kahjuks õnnetusi lõplikult välistada. Meie õpetajad on läbinud esmaabikoolituse ja õnnetuse korral on meil kindel reeglistik, kuidas õpetaja peab käituma, abi osutama, kellega ühendust võtma ja kuidas teavitama. Kõikide juhtumite käsitlemine on dokumenteeritud, kaasates osapooli. 

Sotsiaalmeedias avaldatud postituste osas saame vaid öelda, et lasteaial ei ole õigust ühegi pere kohta jagada infot kolmandatele osapooltele, seetõttu ei või me juhtumi üksikasju kajastada ega kommenteerida. Me teavitame konkreetset lapsevanemat, et selline kommentaar tema lapse ja pere kohta on avaldatud ning soovi korral saab lapsevanem ise infot jagada. 

Iga väiksemgi probleemolukord või juhtum jõuab juhtkonnani, kus asja lahendatakse kõikide osapoolte kaasabil. Vajadusel oleme alati valmis jagama täiendavat infot lasteaia töökorralduse kohta. Meie jaoks on oluline iga laps ja täiskasvanu.

 

Ragne Pesur 

Männi lasteaia direktor

Elari  Lend

Männi lasteaia hoolekogu esimees

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

VALVERÜHM

KELL  18.00 -19.00  ON LASTEAIAS AVATUD 1 RÜHM  -  VALVERÜHM.

VALVERÜHMA TELEFON ON 53 22 6028

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Hoolime lastest ja iseendast!

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Tere tulemast Männi lasteaeda!

Ootame uusi lapsi  Oravate ja Siilipere rühma 

tutvumispäevale koos vanematega

10.augustil kell 9.00-12.00

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Lasteaia töökorraldus alates 26.07

Arvestades töötajate puhkusgraafikuga ning naasmisega suvepuhkuselt, avame rühmad järgnevalt:

 

Mesimummid: avatud alates 26.07

Kõik lapsed kelle rühm veel lahti ei ole, on Mesimummi rühmas.

 

Jänkud ja Mõmmid: avatud alates 29.07

 

Muumid: avatud alates 3.08

 

Lepatriinud ja Liblikad: avatud alates 4.08

 

Oravad ja Siilipere: avatud alates 10.08

 

NB! Lapse lasteaeda tulekust palun teatada vähemalt 1 päev ette rühmaõpetajale!

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

SUVI 2021

KOHILA MÄNNI LASTEAED ON SULETUD   14.06.-25.07.

Personalil on kollektiivpuhkus.       

26.juulist alates on avatud Mesimummi rühm.

NB! Lapse lasteaeda tulekust palun teatada vähemalt 1 päev ette  rühmaõpetajale või direktorile! Vastavalt sellele avame järk-järgult rühmad.

2-3a lapsi Siilipere ja Oravate rühma ootame alates 10. augustist.

 

Vajadusel info tel 55 560048  Ragne Pesur

PÄIKSELIST  SUVE!

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Teade uutele lastevanematele

Tere,
ootame põnevusega kohtumist ning teeme kõik meist oleneva, et Teie laps võiks tunda end meie lasteaias turvaliselt ja koduselt:)

2.juunil kl 17.00 ootame lapsevanemaid koosolekule, kus tutvume Männi lasteaia kodukorraga, tutvustame lasteaeda ja saame tuttavaks õpetajatega. Räägime lasteaiaga kohanemisest.

Koosolek toimub lasteaia hoovis.

Lastega koos toimub tutvumispäev 10. augustil.


Heade soovidega
Männi Lasteaia pere

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Info seoses COVID-19 haiguse leviku piirangute aja pikenemisega

Info seoses COVID-19 haiguse leviku piirangute aja pikenemisega

Kohila vallavalitsuse soovitus lähtuvalt vabariigi valitsuse poolsest sõnumist piirangute jätkumise kohta kuni 30. aprillini on, et vanemad võimalusel hoiaks veel lapsi ühe nädala kodus. Haigestunute arv on Kohila vallas langustrendis – see on kõigi ühise pingutuse tulemus!

Kui vanemad, kes on hoidnud lapsi kodus 15. märtsist kuni 25. aprillini peavad vajalikuks tuua lapse esmaspäeval 26. aprillil lasteaeda, siis kohatasu maikuu eest siiski ei rakendata.

Lapsevanemad, kes jätsid lapsed koju alates 5. aprillist ning ei too last lasteaeda kuni 30. aprillini, on vabastatud maikuu kohatasust.

Väga oluline on pidada kinni lasteaedades viiruse leviku tõkestamiseks seatud reeglitest. Kindlasti ei tohi last tuua lasteaeda juhul, kui peres on haigestunu COVID-19 haigusesse. Samuti ei tohi last lasteaeda tuua juhul, kui peres on nakatumise kahtlus ning keegi pereliikmetest on minemas testima või ootab testi tulemust – enne pereliikme negatiivset testitulemust ei tohi last lasteaeda tuua. Kahtluse korral pigem jätta laps koju. Haigussümptomid võivad olla haigestumise alguses märkamatud, eriti noorte ja laste korral. Iga haigestunu sattumine lasteaia kollektiivi toob kaasa suure hulga lähikontaktseid ja takistab lasteaedade tööd.

 

Hoiame ennast ja kaaslasi ning püsigem terved!

Meeri Ehandi

haridusnõunik

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

INFORMATSIOON LASTEVANEMATELE LASTEAIA TEGEVUSE KOHTA

Alates esmaspäevast, 26.aprillist

- on Männi lasteaia kõik välisuksed varustatud fonolukkudega. Kõikide uste juurest on võimalik helistada oma lapse rühma, tutvustada ennast ja paluda ukse avamist. (Juhend lukkude kõrval seinal)

-on kõik lapsed oma rühmades

LASTEAEDA TULEKUST PALUME LASTEVANEMATEL INFORMEERIDA LASTEAEDA VÄHEMALT 2 PÄEVA VAREM RÜHMAÕPETAJALE ELIISI KAUDU.

Kehtivate piirangutega palume end kursis hoida Kohila Valla kodulehe kaudu. Jatkuvalt arvestame võimalike kontaktide vähesusega ning järgime kehtivaid reegleid, et viiruse langustrend püsiks languses.

 

Tuletame meelde, et

Männi lasteaed on suvepuhkuseks suletud 14.06-23.07.

Männi lasteaias on valverühmad taas avatud alates 26.07.2021

 

14.06 - 9.07. 2021 saab kasutada Sipsiku lasteaeda.

Sipsiku lasteaeda saab ette registreerida kuni 31.maini:

Direktor Kristina Mägi, kristina.magi@kohila.edu.ee, 555 600 93 

 

täiendav info ja küsimused tel 55 560048  Ragne

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

APRILLIKUU INFO

Head Männi lasteaia lapsevanemad,

 

aprilli kuu jatkub meil töökorralduse mõttes sama moodi kui märtsi teine pool.

Allpool info KOhila Vallavalitsuse poolt tulnud info kohatasu kohta.

 

Eestis on alates 11. märtsist kehtestatud piirangud seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19

levikuga. Kohila valla lasteaedades käivate laste vanematele nagu kõigile lasteaia laste

vanematele Eestis on antud edasi valitsuse tungiv soovitus vältimatu vajaduseta last

lasteaeda mitte tuua piirangute perioodil. Selle soovituse eesmärk on viia kontaktide arv

võimalikult väikeseks, et panna piir viiruse levikule.

Vallavalitsus võttis Kohila vallavolikogu volitusel vastu otsuse vabastada lapsevanemad

kohatasu maksmisest juhul kui laps ei osale lasteaia töös piirangute perioodil. Kohatasu

vabastus on jagatud kolmeks perioodiks seetõttu, et vabariigi valitsus on pikendanud

piiranguid kuni 25. aprillini. Lasteaia kohatasu vabastused on järgmised:

 vanemad, kelle laps ei osale lasteaia töös ajavahemikus 15. märtsist kuni 11. aprillini

2021. a on vabastatud aprillikuu kohatasust;

 vanemad, kelle laps ei osale lasteaia töös ajavahemikus 15. märtsist kuni 25. aprillini

2021.a. on vabastatud aprilli- ja maikuu kohatasust;

 vanemad, kelle laps ei osale lasteaia töös ajavahemikus 5. aprillist kuni 25. aprillini

2021.a. on vabastatud maikuu kohatasust 75% ulatuses.

 

Vanematel, kes soovivad lapse koju jätta alates 5. aprillist kuni 25. aprillini, on võimalus seda

teha ning sellisel juhul on nad vabastatud maikuu kohatasust 75% ulatuses. Juhul kui

piirangute perioodi veelgi pikendatakse, teeb vallavalitsus otsused vastava info saamisel.

 

Lasteaedade jaoks on oluline teada kui lapsevanem otsustab pärast esimese piirangu

perioodi lõppu, et tal ei ole enam võimalik last kodus hoida ja soovib lapse tuua lasteaeda

alates 12. aprillist. Seetõttu tuleb lasteaiale sellest soovist kindlasti hiljemalt 9. aprilliks teada

anda. Samuti on oluline teavitada lasteaeda, kui soovite last kodus hoida 5. aprillist 25.

aprillini.

 

Lasteaia kohatasust vabastuse eesmärk on soodustada vanemate valikut aidata kaasa

COVID-19 leviku tõkestamisele ning jätta laps koju. Vanemad, kellel on võimalus laps koju

jätta toetavad omakorda vanemaid, kes töö iseloomust sõltuvalt või perekondlikel

kaalutlustel väga vajavad lasteaiakohta – see on üksteise toetamine keerulisel ajal.

 

Erinevalt olukorrast eelmisel kevadel on praegu viirus levimas ka väikelaste seas – nad võivad

nakatuda ja ka kanda viirust edasi. Seetõttu on väga oluline ka väikelaste kontakte

vähendada.

 

Täiendavaid selgitusi kohatasust vabastamise otsuste kohta saab lasteaia juhatajalt ja haridusnõunikult.

 

EDASPIDISE TÖÖ PAREMAKS KORRALDAMISEKS PALUME LASTEVANEMATEL INFORMEERIDA LASTEAEDA LAPSE LASTEAEDA TULEKUST JA MITTE TULEKUST RÜHMAÕPETAJALE ELIISI KAUDU.

 

SOOVIN MEILE KÕIGILE RÕÕMSAT MEELT JA KANNATLIKKUST!

PEATSELT KOHTUME TAAS.)

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 8