INNOVE

31.01.19

Kohila Lasteaed Männi osaleb 6.08.2018-5.08.2019 projektis „Erivajadustega laste toetamiseks uute sekkumismeetodite omandamine ja rakendamine",  number 2018-1-EE01-KA101-046851

 

2018/2019 õppeaasta Keskkonnahariduslikke õppekäike toetab KIKi projekt nr 15007 Kohila valla  Sipsiku, Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedades. 

Toimetaja: RAGNE PESUR