Lühitutvustus

16.09.21
  Kohila Lasteaed Männi  on alusharidust pakkuv õppeasutus  Kohila alevis,  mis on Kohila VV  kuuluv munitsipaallasteaed. Lasteaias toimub õppetöö eesti keeles. Õppe -ja kasvatuskorralduse aluseks on Kohila lasteaed Männi  õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Lasteaed asub looduslikult kenas kohas. Õuealal on palju männipuid, mille külge on lastele ehitatud seikluspark ronimiseks. Lähedal on Kapa männik, Keila jõgi ja mets. See võimaldab lastel palju viibida looduse keskel.

 

Lasteaed töötab majas, mis on valminud kolmes järgus: 1969. aastal valminud majaosa, kus praegu on kaks rühma, 1981. aastal valminud majaosa, kus on 4 rühma, personali ruumid ja saal ning 2012. aastal valminud majaosa, kus on 2 rühma ja õppeklass.  2018-2021. aastal on lõpetatud renoveerimine  1969. ja 1981. aastal ehitatud majaosades. 

Lastaias on  42 töötajat: õpetajad, õpetaja assistendid, õpetaja abid, eripedagoogid, tugimeeskond, koristaja, majahoidja, remonditööline, kokad ja köögitööline,  majandusjuhataja ning  direktor. Lasteaeda juhib 5-liikmeline juhatus. 

Lasteaed on avatud  kl 7.00-19.00 (valverühm 18-19)

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKF3y7PJExQ

Toimetaja: RAGNE PESUR