Kodukord

26.11.21

Kohila Lasteaed Männi  KODUKORD ON dokument, mille järgi toimub pere ja lasteaiavaheline suhtlemine ning koostöö.

KODUKORD on täitmiseks lastele, lapsevanematele ja personalile.

KODUKORRA sisuks on:

-töökorraldus

-koostöö ja info jagamine

-lapse lasteaeda tulemine ja koju minemine

-lapse kasvamine ja areng, tervise ja heaolu toetamine

-riietumine

-toitlustamine

-haigestumine

-turvalisus

-mänguasjad ja laste sünnipäevad

-lasteaia tasu

-kodukorrast kinnipidamine

-kodukorra kinnitamine ja muutmine