Hoolekogu koosseis

16.09.21

Hoolekogu ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 

Vastavalt Kohila Vallavalitsuse määrusele valitakse lasteaias hoolekogu liikmed lastevanemate koosolekul enamhääletuse teel kaheks õppeaastaks. Lisaks iga rühma esindajale kuulub hoolekogusse õpetajate ja vallavalitsuse esindaja.

Hoolekogusse kuuluvad:

Siilipere rühm -  

Mesimummi rühm - Stella Aliste,   stellaaliste@gmail.com

Liblikate  rühm - Elari Lend,  elarilend@gmail.com  esimees

Lepatriinu rühm - Tauri Sinilaan, tauri@ruuting.ee

Mõmmi rühm -  Ivari Ventsel,  ivari.ventsel@gmail.com

Muumi rühm - Siim Haabma, Siim.haabma@gmail.com

Oravate rühm - 

Jänkude rühm -    

Vallavalitsuse esindaja -  Meeri Ehandi,   meeri.ehandi@kohila.ee

Lasteaia esindaja - Raili Heinsaar,  raili.heinsaar@gmail.com

 

 

Toimetaja: RAGNE PESUR