Hoolekogu koosseis

11.10.22

Hoolekogu ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 

Vastavalt Kohila Vallavalitsuse määrusele valitakse lasteaias hoolekogu liikmed lastevanemate koosolekul enamhääletuse teel kaheks õppeaastaks. Lisaks iga rühma esindajale kuulub hoolekogusse õpetajate ja vallavalitsuse esindaja.

Hoolekogusse kuuluvad:

Siilipere rühm -  Jüri Pukman

Mesimummi rühm - Stella Aliste

Liblikate  rühm - Elari Lend,   esimees

Lepatriinu rühm - Tauri Sinilaan

Mõmmi rühm -  Kairi Uustalu, aseesimees

Muumi rühm - Siim Haabma

Oravate rühm -  Eneli Kirme

Jänkude rühm -    Anneli Luht, sekretär

Vallavalitsuse esindaja -  Meeri Ehandi

Lasteaia esindaja - Raili Heinsaar

Koosolekute protokollid on kättesaadavad ELIIS keskkonnas.

Toimetaja: RAGNE PESUR