INNOVE

1.02.18

„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine"; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid"

 

Kohila Lasteaia Männi osaleb  projektis  „2-7a. lapse vaimse arengu hindamine J. Strebeleva metoodika alusel", millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 1950 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.04.2018 ja lõppkuupäev on 30.06.2018.

Toimetaja: RAGNE PESUR