Hoolekogu koosseis

6.05.19

Hoolekogu ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 

Vastavalt Kohila Vallavalitsuse määrusele valitakse lasteaias hoolekogu liikmed lastevanemate koosolekul enamhääletuse teel kaheks õppeaastaks. Lisaks iga rühma esindajale kuulub hoolekogusse õpetajate ja vallavalitsuse esindaja.

Hoolekogusse kuuluvad:

Siilipere rühm -  Jaago Heinsalu,  jaagoheinsalu@gmail.com

Mesimummi rühm - Paula Välik,   loolo.pepe@gmail.com

Pääsukese rühm - Elari Lend,  elarilend@gmail.com 

Lepatriinu rühm - Indrek Kalbus,   kalbusindrek@gmail.com

Mõmmi rühm -  Ivari Ventsel,  ivari.ventsel@gmail.com

Muumi rühm - Anneli Vebus, siisilii@hot.ee  esimees

Oravate rühm - Jarne Malsub, jarne.malsub@gmail.com

Jänkude rühm -  Anneli Luht, anneliluht24@gmail.com    sekretär

Vallavalitsuse esindaja -  Meeri Ehandi,   meeri.ehandi@kohila.ee

Lasteaia esindaja - Raili Heinsaar,  raili.heinsaar@gmail.com 

 

hoolekogu koosoleku protokoll 18.09.2018

hoolekogu koosoleku protokoll 16.04.2019

Toimetaja: RAGNE PESUR